Avdelningen för barns och kvinnors hälsa (BKH)

Avdelningen består av ett flertal olika forsknings- och undervisningsområden.

Inom obstetrik/gynekologi finns exempelvis reproduktiv hälsa innefattande endokrinologi, antikonception, nedsatt fertilitet m.m. Inom pediatriken bedrivs forskning om barn-och ungdomsdiabetes, endokrinologi, neurologi, allergologi m.m.

Inom avdelningen bedrivs också forskning av mer generell karaktär såsom att identifiera biomarkörer som i kombination med kliniska data ska hjälpa till att bestämma det optimala valet av medicin. Det övergripande målet är att bedriva forskning och undervisning inom dessa områden som har kvinnors och barns hälsa som den gemensamma nämnaren.

Mer detaljerat är forskningsområdena inom obstetrik/gynekologi främst

 • Antikonception
 • Barnlöshet och assisterad befruktning. Behandlingsmetoder vid nedsatt fertilitet
 • Fortplantningens biologi, inklusive genetik, immunologi och fysiologi
 • Våld mot kvinnor
 • Klimakteriebesvär
 • Könshormonernas inverkan på fysiologiska och immunologiska processer

Inom pediatriken

 • Omega-3 fettsyrors betydelse för utvecklingen av allergi hos barn och hur förebygga allergi de 2 första levnadsåren
 • Riskfaktorer för att insjukna i diabetes och interventioner för att bevara kvarvarande insulinproduktion. Förebygga långtidskomplikationer
 • Interventionsstudie för ny och enklare behandling av daginkontinens
 • Tarmmikrobiotas betydelse för hälsa och sjukdom hos för tidigt födda barn och spädbarn. Kliniska prövningar om probiotika påverkar tillväxten och den neurologiska utvecklingen och minskar risken för exv allergi
 • Neurologiska sjukdomar. PedStroke som består av en epidemiologisk del och intervention samt screening efter både perinatal och stroke senare i barndomen

ForskningVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

Kontakta ossVisa/dölj innehåll

Medarbetare