Fotografi av Bergthor Björnsson

Bergthor Björnsson

Tumörsjukdomar i lever och bukspottkörtel skapar stort lidande för både patienter och anhöriga. Det övergripande målet med min forskning är att förbättra omhändertagandet av denna patientgrupp. 

Presentation

Lever- och bukspottkörteltumörer

Den forskning jag bedriver är till stor del baserad på samarbeten i olika nätverk. Efter disputation 2014 drev jag en randomiserad prövning på US där värdet av minimalinvasiv bukspottkörteloperation utvärderades. Samtidigt ledde vår enhet en multicenter och multinationell studie  där olika leveroperationer jämfördes. Det blev uppenbart att för att ta sig an de större kliniska frågeställningarna behövs stora nätverk. Därför medverkar jag i de forskning för kliniska projekt som beskrivs nedan.  

Translationell forskning kräver ofta tätare samarbete än den kliniska och det kan finnas svårigheter med stora avstånd. Därför drivs den translationella delen av min forskning huvudsakligen i samarbete med andra forskare på LiU.


Publikationer

Senaste publikationer

2024

Nuria Lluis, Shunsuke Onoe, Mario Serradilla-Martin, Mar Achalandabaso, Takashi Mizuno, Francois Jehaes, Bobby V. M. Dasari, Sara Mambrilla-Herrero, Ernesto Sparrelid, Anita Balakrishnan, Frederik J. H. Hoogwater, Maria J. Amaral, Bodil Andersson, Frederik Berrevoet, Alexandre Doussot, Victor Lopez-Lopez, Olivier Detry, Carlos Domingo-del Pozo, Nikolaos Machairas, Damjan Pekli, Candido F. Alcazar-Lopez, Horacio Asbun, Bergthor Björnsson, Thalis Christophides, Alberto Diez-Caballero, David Francart, Colin B. Noel, Donzilia Sousa-Silva, Enrique Toledo-Martinez, George N. Tzimas, Sheraz Yaqub, Junpei Yamaguchi, Safi Dokmak, Mikel Prieto-Calvo, Melroy A. D'Souza, Harry V. M. Spiers, Marius C. van den Heuvel, Ramon Charco, Mickael Lesurtel, Tomoki Ebata, Jose M. Ramia (2024) Intraductal papillary neoplasms of the bile ducts: a comparative study of a rare disease in Europe and Nagoya, Japan HPB, Vol. 26, s. 565-575 Vidare till DOI
Tess M. E. van Ramshorst, Jony van Hilst, Ugo Boggi, Safi Dokmak, Bjorn Edwin, Tobias Keck, Igor Khatkov, Alberto Balduzzi, Alessandra Pulvirenti, Jawad Ahmad, Hani Al Saati, Adnan Alseidi, Fabio Ausania, Juan S. Azagra, Gianpaolo Balzano, Bergthor Björnsson, Fatih M. Can, Umberto Cillo, Mathieu D'Hondt, Mikhail Efanov, Mert Erkan, Francisco Espin Alvarez, Alessandro Esposito, Giovanni Ferrari, Bas Groot Koerkamp, Andrew A. Gumbs, Melissa E. Hogg, Benedetto Ielpo, Arpad Ivanecz, Jin-Young Jang, Dyre Kleive, David A. Kooby, Misha D. P. Luyer, Giovanni Marchegiani, Krishna Menon, I. Quintus Molenaar, Yuichi Nagakawa, Masafumi Nakamura, Diego Palumbo, Tullio Piardi, Jose M. Ramia, Olivier Saint-Marc, George I Salti, Oliver Strobel, Charles M. Vollmer, Alice C. Wei, Steve White, Yoo-Seok Yoon, Alessandro Zerbi, Claudio Bassi, Frederik Berrevoet, Carlos Chan, Felipe J. Coimbra, Kevin C. P. Conlon, Christos Dervenis, Massimo Falconi, Isabella Frigerio, Giuseppe K. Fusai, Michelle L. De Oliveira, Antonio D. Pinna, John N. Primrose, Alain Sauvanet, Alejandro Serrablo, Sameer Smadi, Sergio Alfieri, Stefano Berti, Giovanni Butturini, Riccardo Casadei, Roberto Coppola, Fabrizio Di Benedetto, Giuseppe M. Ettorre, Felice Giuliante, Elio Jovine, Riccardo Memeo, Andrea Pietrabissa, Nazario Portolani, Roberto Salvia, Ajith K. Siriwardena, Horacio J. Asbun, Marc G. Besselink, Mohammad Abu Hilal (2024) Standardizing definitions and terminology of left-sided pancreatic resections through an international Delphi consensus British Journal of Surgery, Vol. 111, Artikel znae039 Vidare till DOI
Bas A. Uijterwijk, Daniel H. Lemmers, Giuseppe Kito Fusai, Alessandro Zerbi, Roberto Salvia, Ernesto Sparrelid, Steven White, Bergthor Björnsson, Vasileios K. Mavroeidis, Keith J. Roberts, Michele Mazzola, Santiago Sanchez Cabus, Zahir Soonawalla, Dimitris Korkolis, Mario Serradilla, Patrick Pessaux, Misha Luyer, Nicholas Mowbray, Benedetto Ielpo, Alessandro Mazzotta, Jorg Kleeff, Ugo Boggi, Miguel Angel Suarez Munoz, Brian K. P. Goh, Elena Andreotti, Hanneke Wilmink, Michele Ghidini, Alberto Zaniboni, Caroline Verbeke, Volkan Adsay, Denise Bianchi, Marc G. Besselink, Mohammed Abu Hilal, International Study Group on Non-Pancreatic Periampullary Cancer (ISGACA) (2024) Differences in Lymph Node Metastases Patterns Among Non-pancreatic Periampullary Cancers and Histologic Subtypes: An International Multicenter Retrospective Cohort Study and Systematic Review Annals of Surgical Oncology Vidare till DOI
Knut Jorgen Labori, Svein Olav Bratlie, Bodil Andersson, Jon-Helge Angelsen, Christina Biorserud, Bergthor Björnsson, Erling Audun Bringeland, Nils Elander, Herish Garresori, Jon Erik Gronbech, Johan Haux, Oskar Hemmingsson, Maria Gustafsson Liljefors, Tor Age Myklebust, Linn Save Nymo, Katriina Peltola, Per Pfeiffer, Ville Sallinen, Per Sandström, Ernesto Sparrelid, Helge Stenvold, Kjetil Soreide, Bobby Tingstedt, Caroline Verbeke, Daniel Ohlund, Leif Klint, Svein Dueland, Kristoffer Lassen (2024) Neoadjuvant FOLFIRINOX versus upfront surgery for resectable pancreatic head cancer (NORPACT-1): a multicentre, randomised, phase 2 trial The Lancet Gastroenterology & Hepatology, Vol. 9, s. 205-217 Vidare till DOI
Bas A. Uijterwijk, Daniel H. Lemmers, Giuseppe Kito Fusai, Bas Groot Koerkamp, Sharnice Koek, Alessandro Zerbi, Ernesto Sparrelid, Ugo Boggi, Misha Luyer, Benedetto Ielpo, Roberto Salvia, Brian K. P. Goh, Geert Kazemier, Bergthor Björnsson, Mario Serradilla-Martin, Michele Mazzola, Vasileios K. Mavroeidis, Santiago Sanchez-Cabus, Patrick Pessaux, Steven White, Adnan Alseidi, Raffaele Dalla Valle, Dimitris Korkolis, Louisa R. Bolm, Zahir Soonawalla, Keith J. Roberts, Miljana Vladimirov, Alessandro Mazzotta, Jorg Kleeff, Miguel Angel Suarez Munoz, Marc G. Besselink, Mohammed Abu Hilal (2024) Different Periampullary Types and Subtypes Leading to Different Perioperative Outcomes of Pancreatoduodenectomy: Reality and Not a Myth; An International Multicenter Cohort Study Cancers, Vol. 16, Artikel 899 Vidare till DOI

Forskning

Lever- och pankreastumörer

Den forskning jag bedriver kan delas upp i kliniska projekt och prövningar där syftet är att inom kort tid förbättra vården för dagens patienter och translationella projekt där syftet är att öka kunskapen och förståelsen för bakomliggande mekanismer.

Kliniska projekt

I DRAGON nätverket undersöker vi metoder för att stimulera levertillväxt med så små ingrepp som möjligt. Kärnan i den metod som utforskas är att utöver embolisering av vena porta emboliseras även leverven(er) för att öka tillväxt av den lever som kan lämnas kvar vid operation.

DIPLOMA studierna handlar om att jämföra minimalinvasiv operationsmetod vid pankreastumörer med de klassiska öppna operationerna för att säkerställa införandet och expansionen av minimalinvasiv bukspottkörtelkirurgi. Inom samma område ligger E-MIPS, det europeiska registret för minimalinvasiv bukspottkörtelkirurgi.

ISGACA samarbetet fokuserar på handläggning av tumörer i gallgången, dess mynning samt i tolvfingertarmen. Ett flertal retrospektiva multicenterstudier har redan gjorts och den prospektiva ADAPTA studien kommer att undersöka valet av cellgiftsbehandling för tumörer i gallgångsmynningen.

NorPact samarbetet undersöker värdet av förbehandling med cellgift innan operation för bukspottkörtelcancer. Resultat av en prospektiv randomiserad prövning väntas inom kort.

I ScanPan projektet, som är ett nordiskt samarbete utgånget ifrån Linköping mötes kliniska forskningen inom lever- och bukspottkörtelområden där värdet av behandling vid spridd (till levern) bukspottkörtelcancer undersöks.

Translationella projekt

Zebrafisk embryon används för att undersöka tumörkarakteristika vid tjocktarmscancer, levermetastaser (dottertumörer) och bukspottkörtelcancer. Det övergripande målet med dessa studier är att kunna ge mer riktade cellgiftsbehandlingar utifrån den enskilda patientens tumör. Samarbetet med grundforskningen är med Lasse Jansen.
Leverns benägenhet att ta emot dottertumörer från tjock- och ändtarmscancer samt bukspottkörtelcancer undersöks i ett projekt som drivs i samarbete med Linda Bojmar.

En banner med fokus på cancerforskning.

Bojmars forskargrupp

Cancer är en systemisk sjukdom. Vår forskning fokuserar på att förstå överhörning mellan olika organ i människokroppen och hur detta påverkar cancerutvecklingen. Vi fokuserar främst på gastrointestinala cancerformer och deras vanliga levermetastaser.

Organisation