Fotografi av Bergthor Björnsson

Bergthor Björnsson

Tumörsjukdomar i lever och bukspottkörtel skapar stort lidande för både patienter och anhöriga. Det övergripande målet med min forskning är att förbättra omhändertagandet av denna patientgrupp. 

Presentation

Lever- och bukspottkörteltumörer

Den forskning jag bedriver är till stor del baserad på samarbeten i olika nätverk. Efter disputation 2014 drev jag en randomiserad prövning på US där värdet av minimalinvasiv bukspottkörteloperation utvärderades. Samtidigt ledde vår enhet en multicenter och multinationell studie  där olika leveroperationer jämfördes. Det blev uppenbart att för att ta sig an de större kliniska frågeställningarna behövs stora nätverk. Därför medverkar jag i de forskning för kliniska projekt som beskrivs nedan.  

Translationell forskning kräver ofta tätare samarbete än den kliniska och det kan finnas svårigheter med stora avstånd. Därför drivs den translationella delen av min forskning huvudsakligen i samarbete med andra forskare på LiU.


Publikationer

Senaste publikationer

2023

Maarten Korrel, Leia R. Jones, Jony van Hilst, Gianpaolo Balzano, Bergthor Björnsson, Ugo Boggi, Svein Olav Bratlie, Olivier R. Busch, Giovanni Butturini, Giovanni Capretti, Riccardo Casadei, Bjorn Edwin, Anouk M. L. H. Emmen, Alessandro Esposito, Massimo Falconi, Bas Groot Koerkamp, Tobias Keck, Ruben H. J. de Kleine, Dyre B. Kleive, Arto Kokkola, Daan J. Lips, Sanne Lof, Misha D. P. Luyer, Alberto Manzoni, Ravi Marudanayagam, Matteo de Pastena, Nicolo Pecorelli, John N. Primrose, Claudio Ricci, Roberto Salvia, Per Sandström, Frederique L. I. M. Vissers, Ulrich F. Wellner, Alessandro Zerbi, Marcel G. W. Dijkgraaf, Marc G. Besselink, Mohammad Abu Hilal (2023) Minimally invasive versus open distal pancreatectomy for resectable pancreatic cancer (DIPLOMA): an international randomised non-inferiority trial The Lancet Regional Health: Europe, Vol. 31, Artikel 100673 Vidare till DOI
Sanne Lof, Linda Claassen, Gerjon Hannink, Bilal Al-Sarireh, Bergthor Björnsson, Ugo Boggi, Fernando Burdio, Giovanni Butturini, Giovanni Capretti, Riccardo Casadei, Safi Dokmak, Bjorn Edwin, Alessandro Esposito, Jean M. Fabre, Giovanni Ferrari, Asmund A. Fretland, Fadhel S. Fteriche, Giuseppe K. Fusai, Alessandro Giardino, Bas Groot Koerkamp, Mathieu DHondt, Asif Jah, Sivesh K. Kamarajah, Emanuele F. Kauffmann, Tobias Keck, Stijn van Laarhoven, Alberto Manzoni, Marco V. Marino, Ravi Marudanayagam, Izaak Q. Molenaar, Patrick Pessaux, Edoardo Rosso, Roberto Salvia, Zahir Soonawalla, Regis Souche, Steven White, Frans van Workum, Alessandro Zerbi, Camiel Rosman, Martijn W. J. Stommel, Mohammed Abu Hilal, Marc G. Besselink (2023) Learning Curves of Minimally Invasive Distal Pancreatectomy in Experienced Pancreatic Centers JAMA Surgery Vidare till DOI
Lina Wirestam, Pernilla Benjaminsson Nyberg, Todor Dzhendov, Thomas Gasslander, Per Sandström, Christopher Sjöwall, Bergthor Björnsson (2023) Plasma Osteopontin Reflects Tissue Damage in Acute Pancreatitis Biomedicines, Vol. 11, Artikel 1627 Vidare till DOI
Karin Johansen, Anna Lindhoff Larsson, Linda Lundgren, Thomas Gasslander, Claes Hjalmarsson, Per Sandström, Bergthor Björnsson (2023) Author response to: Quality of life after open versus laparoscopic distal pancreatectomy: long-term results from a randomized clinical trial BJS Open, Vol. 7, Artikel zrad069 Vidare till DOI
Nuria Lluis, Mario Serradilla-Martin, Mar Achalandabaso, Francois Jehaes, Bobby V. M. Dasari, Sara Mambrilla-Herrero, Ernesto Sparrelid, Anita Balakrishnan, Frederik J. H. Hoogwater, Maria J. Amaral, Bodil Andersson, Frederik Berrevoet, Alexandre Doussot, Victor Lopez-Lopez, Mohammedsuror Alsammani, Olivier Detry, Carlos Domingo-del Pozo, Nikolaos Machairas, Damjan Pekli, Candido F. Alcazar-Lopez, Horacio Asbun, Bergthor Björnsson, Thalis Christophides, Alberto Diez-Caballero, David Francart, Colin B. Noel, Donzilia Sousa-Silva, Enrique Toledo-Martinez, George N. Tzimas, Sheraz Yaqub, Francois Cauchy, Mikel Prieto-Calvo, Melroy A. DSouza, Harry V. M. Spiers, Marius C. van den Heuvel, Ramon Charco, Mickael Lesurtel, Jose M. Ramia (2023) Intraductal papillary neoplasms of the bile duct: a European retrospective multicenter observational study (EUR-IPNB study) International Journal of Surgery, Vol. 109, s. 760-771 Vidare till DOI

Forskning

Lever- och pankreastumörer

Den forskning jag bedriver kan delas upp i kliniska projekt och prövningar där syftet är att inom kort tid förbättra vården för dagens patienter och translationella projekt där syftet är att öka kunskapen och förståelsen för bakomliggande mekanismer.

Kliniska projekt

I DRAGON nätverket undersöker vi metoder för att stimulera levertillväxt med så små ingrepp som möjligt. Kärnan i den metod som utforskas är att utöver embolisering av vena porta emboliseras även leverven(er) för att öka tillväxt av den lever som kan lämnas kvar vid operation.

DIPLOMA studierna handlar om att jämföra minimalinvasiv operationsmetod vid pankreastumörer med de klassiska öppna operationerna för att säkerställa införandet och expansionen av minimalinvasiv bukspottkörtelkirurgi. Inom samma område ligger E-MIPS, det europeiska registret för minimalinvasiv bukspottkörtelkirurgi.

ISGACA samarbetet fokuserar på handläggning av tumörer i gallgången, dess mynning samt i tolvfingertarmen. Ett flertal retrospektiva multicenterstudier har redan gjorts och den prospektiva ADAPTA studien kommer att undersöka valet av cellgiftsbehandling för tumörer i gallgångsmynningen.

NorPact samarbetet undersöker värdet av förbehandling med cellgift innan operation för bukspottkörtelcancer. Resultat av en prospektiv randomiserad prövning väntas inom kort.

I ScanPan projektet, som är ett nordiskt samarbete utgånget ifrån Linköping mötes kliniska forskningen inom lever- och bukspottkörtelområden där värdet av behandling vid spridd (till levern) bukspottkörtelcancer undersöks.

Translationella projekt

Zebrafisk embryon används för att undersöka tumörkarakteristika vid tjocktarmscancer, levermetastaser (dottertumörer) och bukspottkörtelcancer. Det övergripande målet med dessa studier är att kunna ge mer riktade cellgiftsbehandlingar utifrån den enskilda patientens tumör. Samarbetet med grundforskningen är med Lasse Jansen.
Leverns benägenhet att ta emot dottertumörer från tjock- och ändtarmscancer samt bukspottkörtelcancer undersöks i ett projekt som drivs i samarbete med Linda Bojmar.

En banner med fokus på cancerforskning.

Bojmars forskargrupp

Cancer är en systemisk sjukdom. Vår forskning fokuserar på att förstå överhörning mellan olika organ i människokroppen och hur detta påverkar cancerutvecklingen. Vi fokuserar främst på gastrointestinala cancerformer och deras vanliga levermetastaser.

Organisation