Fotografi av Britt Palmqvist

Britt Palmqvist

Samordnare

I mitt arbete stöttar jag chefer och medarbetare i personalfrågor av skilda slag. Det känns angeläget och stimulerande att bidra med verksamhetsstöd till den viktiga och samhällsrelevanta verksamhet som bedrivs på vår institution och på LiU. 

HR vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV)

Inom HR-området arbetar vi för att både ledning och medarbetare ska erbjudas ett effektivt och relevant stöd i HR-frågor. Vi representerar universitetet som arbetsgivare och är en del av LiU:s HR-funktion.

Huvudsakliga arbetsområden

  • Rekrytering och kompetensförsörjning
  • Arbetsrätt och anställningsvillkor
  • Arbetsmiljö, friskvård och hälsa
  • Rehabilitering 
  • Utvecklings- och förändringsarbete, samverkansfrågor

Vi samarbetar med bl.a. med anställningsnämnderna vid våra fakultetskanslier, löneenheten, våra fackliga organisationer, företagshälsovården och Försäkringskassan. 
 
Du är välkommen att kontakta mig och HR-konsult Åsa Skog om du har HR-relaterade frågor!

HR inom VS

Relaterat innehåll