HR vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV)

Inom HR-området arbetar vi för att både ledning och medarbetare ska erbjudas ett effektivt och relevant stöd i HR-frågor. Vi representerar universitetet som arbetsgivare och är en del av LiU:s HR-funktion.

Huvudsakliga arbetsområden

  • Rekrytering och kompetensförsörjning
  • Arbetsrätt och anställningsvillkor
  • Arbetsmiljö, friskvård och hälsa
  • Rehabilitering 
  • Utvecklings- och förändringsarbete, samverkansfrågor

Vi samarbetar med bl.a. med anställningsnämnderna vid våra fakultetskanslier, löneenheten, våra fackliga organisationer, företagshälsovården och Försäkringskassan. 
 
Du är välkommen att kontakta mig och HR-konsult Åsa Skog om du har HR-relaterade frågor!

HR inom VSVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll