Fotografi av Camilla Nylander

Camilla Nylander

HR-partner

Jag ger stöd till verksamheten gällande arbetsrättsliga frågor, regelverk, rekrytering, lönerevisionprocessen, omställning och avveckling.

Presentation

  • Sekreterare i centrala samverkansgruppen.
  • Stöd till verksamheten gällande arbetsrättsliga frågor, centrala och lokala avtal samt övriga regelverk inom HR.
  • Processansvarig gentemot rekryteringsverktyget ReachMee samt stöd till verksamheten i administrativa processen gällande rekrytering vid LiU.
  • Stöd till verksamheten i lönerevisionprocessen.
  • Stöd till verksamheten samt genomförande av omställningsarbete och avveckling.