Camilla Wallin Lämsä

Doktorand

Mitt avhandlingsprojekt

I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag den digitala fankulturen kring Jane Austens fiktionsvärldar, i synnerhet hur en särskild nyviktoriansk idé om kärlek och begär konstrueras i fanfictiontexter och paratexter. Jag är även intresserad av förhandlingen av författarroller och tolkningsauktoritet som pågår inom fangemenskapen.

Forskningsmiljön Språk och kultur

Organisation