Forskningsmiljön Språk och kultur

Le mur des je t'aime. Place des Abbesses, Paris. By Britchi Mirela [CC BY-SA 3.0  (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], from Wikimedia Commons.

Forskningsmiljön Språk och kultur är en mötesplats för språk- och litteraturvetenskaplig forskning, som förenas av intresset för samspelet mellan språk och kultur i vardagliga, litterära, mediala, konstnärliga och professionella kontexter. Forskningen behandlar allt från vardagssamtal och multimodal interaktion till litterära texter och läskulturer.

Forskningsmiljön Språk och kultur har sedan starten år 2000 utgjort forskningspåbyggnaden till grundutbildningen i moderna språk, svenska, svenska som andraspråk, allmän språkvetenskap och litteraturvetenskap.

Miljön är ett interdisciplinärt forum för språk- och litteraturvetenskaplig forskning. Utgångspunkten är det språkliga uttrycket i alla dess varierande former: vardagliga och professionella, textuella och multimodala, bruksmässiga och konstnärliga.

De språkliga uttrycksformer, produkter och processer som studeras inom miljön består av allt från vardagssamtal till litterära texter, från multimodal interaktion till digitala medier, från institutionell kommunikation till arkiv och databaser. Dessa relateras till såväl sociala, kulturella, mediala och materiella sammanhang som dess traditioner.

Forskningsmiljön är en plats där språk- och litteraturvetare talar med varandra och samarbetar. Det hindrar dock inte att de forskningsprojekt som bedrivs enligt den ovan beskrivna samsynen kan ges en tydlig språkvetenskaplig eller litteraturvetenskaplig inriktning.


Forskningsinriktningar och forskarutbildning

Böcker

Böcker producerade vid IKOS

De flesta av IKOS böcker kan läsas digitalt eller beställas till en kostnad av 250 kronor styck (inklusive frakt). Beställningen görs till Bokakademin. Vissa av böckerna går enbart att läsa i digital form.

Med språket genom tillvaron: en introduktion till dialogiska perspektiv på språkande, tänkande och kommunikation

Per Linell Linköping: Linköping University Electronic Press, 2022.

Den här boken finns endast som e-bok

 

Romer – 500 år i Sverige: Språk, kultur, identitet

Gerd Carling, Mikael Demetri, Angelina Dimiter-Taikon, Lenny Lindell Linköping: Linköping University Electronic Press, 2016.

Den här boken finns endast som e-bok

 

Doing language

Jan Anward Linköping: Linköping University Electronic Press, 2015.

Den här boken finns endast som e-bok.

 

Samtal och grammatik: Studier i svenskt samtalssrpåk

Jan Anward redigerad av Jan Anward och Bengt Nordberg.

Utgiven av Studentlitteratur 2005, återpublicerad av Linköping University Electronic Press.

En antologi med texter utarbetade inom projektet Samtalsspråkets grammatik.

Boken kan beställas eller laddas ner.

 

Språkbruk och språkutveckling i skolan

Jan Anward

En klassiker från 1983, har återpublicerats av Linköping University Electronic Press.

 Boken kan beställas eller laddas ner.

Tron är mitt lokalbatteri Religion och religiositet i August Strindbergs liv och verk

Martin Hellström (redaktör)

Artos förlag 2012. 233 sidor

Artiklar från konferensen "Tron är mitt svagströmsbatteri" som hölls i Vadstena under Strindbergsåret 2012.

"Tron är mitt lokalbatteri" skriver August Strindberg i boken Ensam - ett av de sista verken. Tron tar sig många uttryck och strömkällan ger kraft till en mängd olika texter. Citatet ger en ingång till flera av dessa berättelser, och till berättelsen om Strindberg som sökare, mystiker, ateist och kristen. Bilden är mångskiftande.

Till Damaskus, En blå bok, Påsk, Mäster Olof, Giftasnovellerna, Sagospelen och Kammarspelen är några av de texter som betraktas ur detta perspektiv, men även hans tid i Frankrike, hans relation till den katolska kyrkan och till andra författare såsom Emanuel Swedenborg och Carl von Linné.

Ett flertal författare och forskare som under lång tid arbetat med Strindbergs verk och liv medverkar. Biskop em Caroline Krook avslutar med en personlig betraktelse över det religiösa sökande som ses i August Strindbergs verk.

 

Språkande: samtal, språk och grammatik (2011a)

Per Linell (Studies in Language and Culture, 17). Linköpings universitet, Institutionen för språk och kultur.

I boken Språkande har Per samlat olika uppsatser om grammatiken i verkliga yttranden i samtal.

 

Samtalskulturer: Kommunikativa verksamhetstyper i samhället (2011b)

Per Linell (Studies in Language and Culture, 18). Linköpings universitet, Institutionen för språk och kultur.

Per Linell har, tillsammans med medarbetare och kolleger, arbetat under lång tid med samtal, särskilt sådana som hör hemma i institutioner och professioner och deras kontakter med klienter.

I de två volymerna om Samtalskulturer ligger fokus främst på sådana institutionella samtal, men böckerna ger även ett samhälleligt förankrat perspektiv på samtal och kommunikation i allmänhet. Samtalskulturer vänder sig både till samhällsvetare med intresse för interaktionen mellan människor och till språkvetare med specialisering påspråkets och språkandets roll i samhällslivet.

Aktuellt

Nyheter

Porträttbild på en kvinna som står vid ett fönster och tittar in i kameran.

Forskare, poet och konstnär är ny Tage Danielsson-professor

Hon är kulturteoretiker med ett intresse för filosofi, politik, medieteori och konst. Utöver det är hon även författare och konstnär. Keti Chukhrov är ny gästprofessor i Tage Danielssons namn vid Linköpings universitet.

En kvinna står på en stege vid en bokhylla och bläddrar i en bok.

Bland slottsdamer, litteratur och politik

Vad läste adelsdamer och hur läste de? Läste de aktivt och diskuterade böckerna, tog sig litteraturen in i salongerna och blev en del av det politiska samtalet? Det intresserar sig litteraturvetaren Johanna Vernqvist för.

14 miljoner från VR till tre nya LiU-projekt

Forskare vid Linköpings universitet beviljas sammanlagt 14,3 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för tre olika forskningsprojekt inom humaniora och samhällsvetenskap.

I media

Seminarier och konferenser

Kontakt

Medarbetare

Tidigare medarbetare

Tidigare medarbetare

Jan Anward
Tidigare professor emeritus i språk och kultur. Föreståndare för forskarskolan Språk och kultur i Europa 2000-2012.

Alia Amir
Tidigare doktorand, disputerade 2013.

Nazli Avdan
Tidigare doktorand, disputerade 2017.

Frank Baasner
Tidigare gästprofessor i språk och kultur.

Eva Carlestål
Lektor i Språk och kultur samt forskarutbildningsstudierektor. Anställd på LiU 2003 - 2018 (pension). 

Solveig Daugaard
Tidigare doktorand, disputerade 2018.

Carin Franzén
Föreståndare för forskningsmiljön Språk och kultur 2013-2019.

Elisabet Hammar
Tidigare lektor i franska vid ISK och en av stöttepelarna vid forskarskolans uppbyggnad.

Martin Hellström
Tidigare doktorand, disputerade 2011. Numera bitr. lektor inom barnlitteratur vid Linnéuniversitetet.

Ingrid Hermerén
Tidigare lektor i spanska vid ISK. Ytterligare en stöttepelarna vid forskarskolans uppbyggnad.

Johan Hofvendahl
Tidigare doktorand, disputerade 2006. Numera marknadskommunikatör på Kulturen - Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige.

Rickard Karlsson
Tidigare doktorand, disputerade 2007.

Maria Lindholm
Tidigare doktorand, disputerade 2007. Numera chefsutredare på Vetenskap & Allmänhet, VA.

Per Linell
Tidigare professor emeritus i språk och kultur.

Jenny Magnusson
Tidigare doktorand, disputerade 2008. Numera högskolelektor i svenska vid Södertörns högskola.

Ali Reza Majlesi
Tidigare doktorand, disputerade 2014. Numera universitetslektor i pedagogik vid Stockholms universitet.

Jenny Malmqvist
Tidigare doktorand, disputerade 2013. Numera högskolelektor i engelska vid Högskolan i Jönköping.

Tiina Mäntymäki
Forskarskolans första doktor. Numera professor i engelsk litteratur och kultur vid Vaasan yliopisto i Vasa.

Niklas Norén
Tidigare doktorand, disputerade 2007. Numera VR-postdoc vid Uppsala universitet.

Margaret Omberg
Tidigare docent i engelska och handledare.

Olle Sandqvist
Tidigare lektor i franska vid IKK.

Jan Paul Strid
Tidigare professor emeritus i språk och kultur.

Ellen Söderblom Saarela
Tidigare doktorand, disputerade 2019. Numera Postdock vid Ghent University. 

Mechtild Tronnier
Tidigare lektor i fonetik på ISK och IKK. Numera lektor i fonetik vid Lunds universitet.

Pamela Vang
Tidigare doktorand, disputerade 2014.

Cecilia Wadensjö
Tidigare lektor. Numera professor med inriktning på tolkning och översättning vid Stockholms universitet.

Jenny Öqvist
Tidigare doktorand, disputerade 2005. Numera forskarassistent vid Institutet för språk och folkminnen, dialektavdelningen i Uppsala.

 

Tidigare gästforskare

Anna Carlstedt
Gästforskare

Unn Falkeid
Gästforskare

Nan Gerdes
Gästforskare

Lorenza Mondada
Gästprofessor

Antonia Steger
Gästdoktorand

Ioana Maria Stoenica
Gästdoktorand

Anna Vatanen
Gästdoktorand

Ann Weatherall
Gästprofessor

Organisation