Forskningsmiljön Språk och kultur

Le mur des je t'aime. Place des Abbesses, Paris. By Britchi Mirela [CC BY-SA 3.0  (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], from Wikimedia Commons.

Forskningsmiljön Språk och kultur är en mötesplats för språk- och litteraturvetenskaplig forskning, som förenas av intresset för samspelet mellan språk och kultur i vardagliga, litterära, mediala, konstnärliga och professionella kontexter. Forskningen behandlar allt från vardagssamtal och multimodal interaktion till litterära texter och läskulturer.

Forskningsmiljön Språk och kultur har sedan starten år 2000 utgjort forskningspåbyggnaden till grundutbildningen i moderna språk, svenska, svenska som andraspråk, allmän språkvetenskap och litteraturvetenskap.

Miljön är ett interdisciplinärt forum för språk- och litteraturvetenskaplig forskning. Utgångspunkten är det språkliga uttrycket i alla dess varierande former: vardagliga och professionella, textuella och multimodala, bruksmässiga och konstnärliga.

De språkliga uttrycksformer, produkter och processer som studeras inom miljön består av allt från vardagssamtal till litterära texter, från multimodal interaktion till digitala medier, från institutionell kommunikation till arkiv och databaser. Dessa relateras till såväl sociala, kulturella, mediala och materiella sammanhang som dess traditioner.

Forskningsmiljön är en plats där språk- och litteraturvetare talar med varandra och samarbetar. Det hindrar dock inte att de forskningsprojekt som bedrivs enligt den ovan beskrivna samsynen kan ges en tydlig språkvetenskaplig eller litteraturvetenskaplig inriktning.


Forskningsinriktningar och forskarutbildning

Aktuellt

Nyheter

Seminarier och konferenser

Kontakt

Medarbetare

Tidigare medarbetare

Tidigare medarbetare

Jan Anward
Tidigare professor emeritus i språk och kultur. Föreståndare för forskarskolan Språk och kultur i Europa 2000-2012.

Alia Amir
Tidigare doktorand, disputerade 2013.

Nazli Avdan
Tidigare doktorand, disputerade 2017.

Frank Baasner
Tidigare gästprofessor i språk och kultur.

Eva Carlestål
Lektor i Språk och kultur samt forskarutbildningsstudierektor. Anställd på LiU 2003 - 2018 (pension). 

Solveig Daugaard
Tidigare doktorand, disputerade 2018.

Carin Franzén
Föreståndare för forskningsmiljön Språk och kultur 2013-2019.

Elisabet Hammar
Tidigare lektor i franska vid ISK och en av stöttepelarna vid forskarskolans uppbyggnad.

Martin Hellström
Tidigare doktorand, disputerade 2011. Numera bitr. lektor inom barnlitteratur vid Linnéuniversitetet.

Ingrid Hermerén
Tidigare lektor i spanska vid ISK. Ytterligare en stöttepelarna vid forskarskolans uppbyggnad.

Johan Hofvendahl
Tidigare doktorand, disputerade 2006. Numera marknadskommunikatör på Kulturen - Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige.

Rickard Karlsson
Tidigare doktorand, disputerade 2007.

Maria Lindholm
Tidigare doktorand, disputerade 2007. Numera chefsutredare på Vetenskap & Allmänhet, VA.

Per Linell
Tidigare professor emeritus i språk och kultur.

Jenny Magnusson
Tidigare doktorand, disputerade 2008. Numera högskolelektor i svenska vid Södertörns högskola.

Ali Reza Majlesi
Tidigare doktorand, disputerade 2014. Numera universitetslektor i pedagogik vid Stockholms universitet.

Jenny Malmqvist
Tidigare doktorand, disputerade 2013. Numera högskolelektor i engelska vid Högskolan i Jönköping.

Tiina Mäntymäki
Forskarskolans första doktor. Numera professor i engelsk litteratur och kultur vid Vaasan yliopisto i Vasa.

Niklas Norén
Tidigare doktorand, disputerade 2007. Numera VR-postdoc vid Uppsala universitet.

Margaret Omberg
Tidigare docent i engelska och handledare.

Olle Sandqvist
Tidigare lektor i franska vid IKK.

Jan Paul Strid
Tidigare professor emeritus i språk och kultur.

Ellen Söderblom Saarela
Tidigare doktorand, disputerade 2019. Numera Postdock vid Ghent University. 

Mechtild Tronnier
Tidigare lektor i fonetik på ISK och IKK. Numera lektor i fonetik vid Lunds universitet.

Pamela Vang
Tidigare doktorand, disputerade 2014.

Cecilia Wadensjö
Tidigare lektor. Numera professor med inriktning på tolkning och översättning vid Stockholms universitet.

Jenny Öqvist
Tidigare doktorand, disputerade 2005. Numera forskarassistent vid Institutet för språk och folkminnen, dialektavdelningen i Uppsala.

 

Tidigare gästforskare

Anna Carlstedt
Gästforskare

Unn Falkeid
Gästforskare

Nan Gerdes
Gästforskare

Lorenza Mondada
Gästprofessor

Antonia Steger
Gästdoktorand

Ioana Maria Stoenica
Gästdoktorand

Anna Vatanen
Gästdoktorand

Ann Weatherall
Gästprofessor

Organisation