Forskningsmiljön Språk och kultur

Le mur des je t'aime. Place des Abbesses, Paris. By Britchi Mirela [CC BY-SA 3.0  (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], from Wikimedia Commons.

Forskningsmiljön Språk och kultur är en mötesplats för språkvetenskaplig forskning och litterär forskning med ett kulturanalytiskt perspektiv. Forskningen handlar om allt från vardagssamtal till litterära texter, från medeltida kärlekslyrik till pressmeddelanden, bruket av sociala medier och klassrumssamtal.

Forskningsmiljön Språk och kultur har sedan starten år 2000 utgjort forskningspåbyggnaden till grundutbildningen i moderna språk, svenska och litteraturvetenskap. Miljön är ett interdisciplinärt forum för språk- och litteraturvetenskaplig forskning med ett kulturanalytiskt och mediehistoriskt grundperspektiv. Utgångspunkten är det språkliga uttrycket i alla dess varierande, historiska och multimodala uppenbarelser: vardagliga och högtidliga, spontana och formella, bruksmässiga och konstnärliga.

De språkliga uttrycksformer, produkter och processer som studeras inom miljön består av allt från vardagssamtal till litterära texter, från medeltida kärlekslyrik till pressmeddelanden och bruket av digitala medier, från salongernas samtalskonst till klassrumssamtal, vilka behandlas som konstitutiva element i ett historiskt och kulturellt sammanhang, som led i kulturella, sociala och mediala traditioner.

Forskningsmiljön är en plats där språk- och litteraturvetare talar med varandra och samarbetar. Det hindrar inte att de forskningsprojekt som bedrivs på basis av den ovan beskrivna samsynen kan ges en tydlig språkvetenskaplig eller litteraturvetenskaplig inriktning.

Aktuellt
Visa/dölj innehåll

Nyhetsartiklar

Ny upplaga av "Doing language"

Nu finns den 2:a redigerade upplagan av Jan Anwards bok Doing language tillgänglig på DiVA. Denna upplaga innehåller ett förord av Per Linell, samt en del ändringar som Jan Anwards nära kollegor föreslagit och som har godkänts av honom.

Jan Anward, Doing language, Studies in Language and Culture No 33, Linköpings universitet.

Seminarier

Forskningsinriktningar och forskarutbildning
Visa/dölj innehåll

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Tidigare medarbetare
Visa/dölj innehåll

Tidigare medarbetare

Jan Anward
Tidigare professor emeritus i språk och kultur.

Föreståndare för forskarskolan Språk och kultur i Europa 2000-2012.

Alia Amir
Tidigare doktorand, disputerade 2013.

Nazli Avdan
Tidigare doktorand, disputerade 2017.

Frank Baasner
Tidigare gästprofessor i språk och kultur.

Solveig Daugaard
Tidigare doktorand, disputerade 2018.

Carin Franzén

Elisabet Hammar
Tidigare lektor i franska vid ISK och en av stöttepelarna vid forskarskolans uppbyggnad.

Martin Hellström
Tidigare doktorand, disputerade 2011. Numera bitr. lektor inom barnlitteratur vid Linnéuniversitetet.

Ingrid Hermerén
Tidigare lektor i spanska vid ISK. Ytterligare en stöttepelarna vid forskarskolans uppbyggnad.

Johan Hofvendahl
Tidigare doktorand, disputerade 2006. Numera marknadskommunikatör på Kulturen - Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige.

Rickard Karlsson
Tidigare doktorand, disputerade 2007.

Maria Lindholm

Tidigare doktorand, disputerade 2007. Numera chefsutredare på Vetenskap & Allmänhet, VA.

Per Linell

Tidigare professor emeritus i språk och kultur.

Jenny Magnusson
Tidigare doktorand, disputerade 2008. Numera högskolelektor i svenska vid Södertörns högskola.

Ali Reza Majlesi
Tidigare doktorand, disputerade 2014. Numera universitetslektor i pedagogik vid Stockholms universitet.

Jenny Malmqvist
Tidigare doktorand, disputerade 2013. Numera högskolelektor i engelska vid Högskolan i Jönköping.

Tiina Mäntymäki
Forskarskolans första doktor. Numera professor i engelsk litteratur och kultur vid Vaasan yliopisto i Vasa.

Niklas Norén
Tidigare doktorand, disputerade 2007. Numera VR-postdoc vid Uppsala universitet.

Margaret Omberg
Tidigare docent i engelska och handledare.

Olle Sandqvist
Tidigare lektor i franska vid IKK.

Jan Paul Strid
Tidigare professor emeritus i språk och kultur.

Mechtild Tronnier
Tidigare lektor i fonetik på ISK och IKK. Numera lektor i fonetik vid Lunds universitet.

Cecilia Wadensjö
Tidigare lektor. Numera professor med inriktning på tolkning och översättning vid Stockholms universitet.

Jenny Öqvist
Tidigare doktorand, disputerade 2005. Numera forskarassistent vid Institutet för språk och folkminnen, dialektavdelningen i Uppsala.

 

Tidigare gästforskare

Anna Carlstedt
Gästforskare

Unn Falkeid
Gästforskare

Nan Gerdes
Gästforskare

Lorenza Mondada
Gästprofessor

Antonia Steger
Gästdoktorand

Ioana Maria Stoenica
Gästdoktorand

Anna Vatanen
Gästdoktorand

Ann Weatherall
Gästprofessor

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll