Fotografi av Carl Berry

Carl Berry

Min forskning fokuserar på hur prismekanismer påverkar bilanvändning. Bilar har en stor påverkan på transportsystemet, klimatet och den lokala miljön. En korrekt prissättning kan därmed leda till ett mer effektivt samhälle.

Publikationer

Forskning

Organisation