Fotografi av Carina Lindström

Carina Lindström

Administratör

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter;

  • Administratör för avdelningarna Kommunikationssystem och Verksamhetsstöd.
  • Institutionens lokalombokare i TimeEdit.
  • Administratör för Ladok och Examensarbete.
  • Tentamenshantering inklusive bemanning av Institutionens Studerandeexpedition.

Avdelningar och institution