Presentation

Arbetsuppgifter

  • Handlägger ärenden som rör fakultetens forskarutbildningar.
  • Sekreterare i forskarutbildningsnämnden.
  • Kvalitetssäkring av fakultetens utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. 

 


Publikationer

2018

2013

2011

2008

2007

Relaterat innehåll