Fotografi av Charlotta Einarsson

Charlotta Einarsson

Utbildningsledare

Presentation

Arbetsuppgifter

  • Handlägger ärenden som rör fakultetens forskarutbildningar.
  • Sekreterare i forskarutbildningsnämnden.
  • Kvalitetssäkring av fakultetens utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. 

 


Publikationer

2018

Eva Hammar Chiriac, Charlotta Einarsson (2018) Gruppobservationer : teori och praktik

2013

Eva Hammar Chiriac, Charlotta Einarsson (2013) Gruppobservationer: Teori och praktik

2011

Charlotta Einarsson (2011) Ett ärende blir till: föreställningar om hur problem hanteras inom elevhälsan

2008

Eva Hammar Chiriac, Charlotta Einarsson (2008) A theoretical model for group observation. The British Psychological Society Annual Conference and BPS Social PsychologySection Conference Dublin 2-4 April.,2008

2007

Eva Hammar Chiriac, Charlotta Einarsson (2007) Är gräset grönare i den andra gruppen? Studenters erfarenheter av grupparbete The national conference on Group and Social Psychology,2006, s. 70-

Relaterat innehåll