Fotografi av Chi-Yuan Yang

Chi-Yuan Yang

Biträdande universitetslektor

Tvingande rubrikfält

Ingressfält som medarbetaren kan redigera

Textfält/rich-text-editor som medarbetaren kan redigera

Publikationer

2024

Qifan Li, Jun-Da Huang, Tiefeng Liu, Tom van der Pol, Qilun Zhang, Sang Young Jeong, Marc-Antoine Stoeckel, Hanyan Wu, Silan Zhang, Xianjie Liu, Han Young Woo, Mats Fahlman, Chiyuan Yang, Simone Fabiano (2024) A Highly Conductive n-Type Conjugated Polymer Synthesized in Water Journal of the American Chemical Society Vidare till DOI

2023

Elin Berggren, Yi-Chen Weng, Qifan Li, Chiyuan Yang, Fredrik O. L. Johansson, Ute B. Cappel, Magnus Berggren, Simone Fabiano, Andreas Lindblad (2023) Charge Transfer in the P(g<sub>4</sub>2T-T):BBL Organic Polymer Heterojunction Measured with Core-Hole Clock Spectroscopy The Journal of Physical Chemistry C, Vol. 127, s. 23733-23742 Vidare till DOI
Tiefeng Liu, Johanna Heimonen, Qilun Zhang, Chiyuan Yang, Jun-Da Huang, Hanyan Wu, Marc-Antoine Stoeckel, Tom van der Pol, Yuxuan Li, Sang Young Jeong, Adam Marks, Xin-Yi Wang, Yuttapoom Puttisong, Asaminew Yerango Shimolo, Xianjie Liu, Silan Zhang, Qifan Li, Matteo Massetti, Weimin Chen, Han Young Woo, Jian Pei, Iain McCulloch, Feng Gao, Mats Fahlman, Renee Kroon, Simone Fabiano (2023) Ground-state electron transfer in all-polymer donor:acceptor blends enables aqueous processing of water-insoluble conjugated polymers Nature Communications, Vol. 14, Artikel 8454 Vidare till DOI
Sozan Darabi, Chiyuan Yang, Zerui Li, Jun-Da Huang, Michael Hummel, Herbert Sixta, Simone Fabiano, Christian Mueller (2023) Polymer-Based n-Type Yarn for Organic Thermoelectric Textiles Advanced Electronic Materials, Vol. 9, Artikel 2201235 Vidare till DOI
Harikesh Padinhare, Chiyuan Yang, Hanyan Wu, Silan Zhang, Mary Donahue, April S. Caravaca, Jun-Da Huang, Peder S. Olofsson, Magnus Berggren, Deyu Tu, Simone Fabiano (2023) Ion-tunable antiambipolarity in mixed ion-electron conducting polymers enables biorealistic organic electrochemical neurons Nature Materials, Vol. 22, s. 242-248 Vidare till DOI

Nyheter