Näringsintag vid hjärtsjukdom

Min forskning är inom nutrition där jag studerar olika aspekter på näringsintag, kvalitet på näring och kostmönster hos personer med hjärtsjukdom. Målet är att öka kunskap om hur näringsintag kan optimeras för att förebygga eller fördröja utveckling av undernäring och främja hälsa vid hjärtsjukdom. 

Min roll vid LiU

Jag arbetar i Region Sörmland och har förmånen att kombinera forskning, kliniskt arbete, vårdutveckling och handledning. Min roll vid Linköpings universitet är att handleda sjuksköterskestudenter i deras examensarbeten.