Näringsintag vid hjärtsjukdom

Varierad kost, rätt fett och minskat salt och sockerintag utgör grunden för en god hälsa. Att följa dessa rekommendationer kan verka lätt, men i praktiken svår att uppnå vilket kan leda till brist på viktiga näringsämnen och malnutrition. Jag studerar näringsintag hos patienter med hjärtsjukdom med fokus på kvalitet och kostmönster kopplat till sjukdomsspecifika, fysiska och psykosociala faktorer.

Min roll vid LiU

Jag är anställd på Medicinkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna i Region Sörmland där jag har förmån att kombinera forskning med kliniskt arbete och vårdutveckling. Min roll vid LiU är att handleda sjuksköterskestudenter i deras examensarbeten. Jag är också postdok i ett forskningsprojekt som leds av docent Staffan Nilsson som handlar om att utvärdera problembaserat lärande som metod för att förbättra hälsa vid hjärtsjukdom, COR-PRIM studien.

Om migVisa/dölj innehåll

CV

  • Sjuksköterskeexamen, Mälardalens högskola 1994
  • Intensivvårdssjuksköterska, Mälardalens högskola 1998
  • Kandidatexamen, Mälardalens högskola 2008
  • Magisterexamen, Mälardalens högskola 2008
  • Medicine doktorsexamen, Linköpings universitet, 2018
  • Postdoktor, Linköpings universitet 2018
 

Nätverk

PublikationerVisa/dölj innehåll

Christina Andreae, Anna Strömberg, Richard Sawatzky, Kristofer Årestedt (2015)

Journal of Cardiac Failure , Vol.21 , s.954-958 Vidare till DOI

Terry A Lennie, Christina Andreae, Mary K Rayens, Eun Kyeung Song, Sandra B Dunbar, Susan J Pressler, Seongkum Heo, JinShil Kim, Debra K Moser (2018)

Journal of the American Heart Association , Vol.7 , s.1-10 Vidare till DOI

Christina Andreae, Kristofer Årestedt, L. Evangelista, Anna Strömberg (2017)

European Journal of Heart Failure , Vol.19 , s.135-135 Vidare till DOI

Senaste publikationer

2021

2020

2019

Samverkan inom forskning vid LiUVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll