CESAR Network

CESAR Network är ett forskarnätverk för samarbete och samverkan inom kardiovaskulär vårdforskning i Sverige.

Målet är att öka samarbetet mellan forskare i region Jönköping, Kalmar, Östergötland och Sörmland. Nätverket startade 2011 och planerar flera aktiviteter.

I mitten är det en bild där små streckgubbar svävar runt en utsträckt hand. På höger och vänster står en text om

Projekt

Publikationer

Medlemmar

CESAR-nätverket består av ett 40-tal forskare från Linköping, Norrköping, Kalmar och Jönköping. 

Klicka på respektive forskares namn för att läsa mer om dennes forskning och se vilka forskningsprojekt de är involverade i.

Organisation