Fotografi av Christoffer Hahn

Christoffer Hahn

Doktorand

Min forskning behandlar energisystemet i stort, med fokus på biogas i samspel med andra energibärare. En hållbar övergång som bidrar till en bättre värld kräver ett helhetsgrepp för energifrågor som inkluderar flera sektorer och energibärare.

Presentation

Jag är doktorand på avdelningen för Energisystem, vid LiU. Min forskning tar avstamp i att samhället behöver bredda sin energiproduktion och antalet aktörer som är inblandade.

Samtalet med lantbrukaren
För att säkerställa att de energisatsningar som görs ligger i linje med klimatmålen, krävs noggrant övervägande om var satsningar ska ske. Då finns också ett behov av dialog med aktörerna.

Vårt senaste forskningsprojekt har involverat samtal med lantbrukare i Östergötland. Samtalen pekar bland annat på att egen energiproduktion skapar stabilitet hos det enskilda lantbruket när energipriserna svajar. Men det krävs långsiktiga
grundförhållanden, både politiskt och strukturellt.

Till exempel är det av betydelse att lantbrukaren har god kunskap om både regler och stöd för att kunna bidra med förnybar energi till samhället. Stödet behöver inte nödvändigtvis vara ekonomiskt. Nästan lika viktigt verkar det vara med kompetensutveckling och kort kontaktväg till myndigheter.

Biogas och vårt framtida livsmedelssystem

Det finns ett samband mellan livsmedel, konsumtion och energisystemet. En hållbar framtid kräver att vi hushåller med våra resurser. Förändrar vi vår konsumtion så kan det i sin tur påverka förutsättningarna i andra delar av värdekedjan.

Biogasproduktionen är beroende av substrat genom organiskt avfall, bland annat avfall från hushåll och livsmedelsproduktion. I vår pågående forskning studerar vi interaktionen mellan livsmedelssystemet och energisystemet, där biogasen hamnar i fokus.

Om du är intresserad av min forskning eller vill dela med dig av upplevelser som berör ämnet är du varmt välkommen att kontakta mig!

Publikationer

2024

Markus Johansson, Louise Hedenskog, Rebecka Trangteg, Emma Lindkvist, Christoffer Hahn (2024) Effects of the Covid-19 pandemic on the Swedish Biogas Sector Energy for Sustainable Development, Vol. 78, Artikel 101378 Vidare till DOI

Forskning

Organisation