Energisystem (ENSYS)

Energisystem är en avdelning vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Avdelningen undervisar och forskar inom energiområdet med målet att öka förståelsen av sambanden mellan energianvändning och energitillförsel inom alla samhällssektorer, vilket är av avgörande betydelse för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Avdelningen för energisystem studerar hela kedjan från omvandling och distribution till slutlig användning av energi. Avdelningen bildades 1980 och har sedan dess arbetat med att utforma hållbara energisystem. Verksamheten har två inriktningar: Hållbar byggd miljö och Industriella energisystem.

Avdelningen bedriver forskning, inte bara genom att ta fram rent tekniska lösningar, utan också genom att ställa upp teorier kring strategiskt arbete och ledningssystem. Detta har stor betydelse för det kontinuerliga effektiviseringsarbetet och för genomförandet av rätt åtgärder. Åtgärder som vidtas i industrin, i bebyggelsen och den byggda miljön påverkar resurseffektiviteten på alla systemnivåer. Forskningen omfattar därför också samspelet mellan den samhälleliga nivån till exempel städer och regioner, och effektiviseringsarbetet i industrin och byggnadssektorn. Vi utbildar och fortbildar ingenjörer, civilingenjörer, licentiater och doktorer med bred kompetens inom energiområdet.

Vi har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Arbetet inom gruppen har hittills lett fram till 51 akademiska avhandlingar och flera hundra vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter.

Forskning

Forskningsområden

Urval av projekt

En bild på en metallaser.

Hållbarhetssäkring av leverantörskedjor

Projektet studerar modeller och tillvägagångssätt som stora företag arbetar med för att främja en uppströms hållbarhetssäker leverantörskedja, identifiera framgångsfaktorer och ta fram en ny unik modell för hållbarhetssäkring av leverantörer.

Närbild på en hand som har en handske på sig och bygger ett hus.

Politik och policyprocesser för grön energiomställning och klimatneutralitet

Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om processerna för beslutsfattande och policyförändring avseende resurs- och energieffektiva byggnader på EU-nivå.

fotbollsmatch.

Hållbara fotbollsplaner

I det här projektet fokuserar vi på miljöpåverkan från både konst-och naturgräsplaner samt deras energianvändning i hela livscykeln.

Senaste publikationer

2024

Mariana Andrei, Patrik Rohdin, Patrik Thollander, Johanna Wallin, Magnus Tångring (2024) Exploring a decarbonization framework for a Swedish automotive paint shop Renewable & sustainable energy reviews, Vol. 200, Artikel 114606 Vidare till DOI
Simon Johnsson, Maria Andersson (2024) En ljus framtid: Energieffektivisering inom industriell belysning ochdess mervärden, hinder och drivkrafter
Mariana Andrei, Patrik Thollander, Patrik Rohdin, Paolo Bertoldi, Hannes Mac Nulty (2024) Exploring the design of voluntary initiatives from the transition management perspective - A means for industrial decarbonization Energy Reports, Vol. 11, s. 5894-5909 Vidare till DOI
Jan W. Bleyl, M. Robertson, S. Mitchell, Patrik Thollander (2024) Simplified measurement and verification combined with quality assurance instruments: a more practical and accessible method for M&V of energy savings Energy Efficiency, Vol. 17, Artikel 37 Vidare till DOI
Vlatko Milić, Patrik Rohdin (2024) Exploring the effects of a warmer climate on power and energy demand in multi-family buildings in a Nordic climate Environmental Advances, Vol. 15, s. 100502-100502, Artikel 100502 Vidare till DOI

Forskarutbildning

Utbildning

Avdelningen ger over 20 olika kurser i bland annat industriella energisystem,  byggnaders energisystem, strategisk planering och modellering av energisystem i flera av LiU:s utbildningsprogram.

Utbildningsprogram

Civilingenjör i energi - miljö - management, 300 hp

Detta civilingenjörsprogram kombinerar kunskaper i energi och miljö med management, alltså affärsnytta. Du blir mycket kvalificerad att jobba med teknikutveckling relaterad till miljö och hållbarhet och bidrar därmed till en bättre värld.

Kvinnlig student räcker fram ett kort till två manliga studenter. Uppfällda laptops och vattenflaskor på bordet.

Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp

Sedan lanseringen 1969 har vi kontinuerligt utvecklat civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi. I dag är det vassare än någonsin. En examen härifrån är startskottet på en spännande karriär, i Sverige eller internationellt.

Tekfak Maskinteknik programbild juli 2018

Civilingenjör i maskinteknik, 300 hp

Basen för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik är produktutveckling, beräkning och produktionsflöden. Tio masterprofiler ger specialisering inom exempelvis mekatronik, logistik eller flygteknik. Du får en unik bredd och kan jobba med det mesta.

Nyheter

Bild på en vinstkurva

Flera IEI-forskare på Research.com-listan

Materialvetenskap och företagsekonomi är två forskningsområden som ligger som etta i Sverige på Research.com-listans ranking. Båda områdena är starka inom Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI).

Manlig och kvinnlig forskare vid bokhylla.

Kraftsamling kring framtidens elsystem

Tänk dig elförsörjningen år 2050. Nu ska LiU-forskare analysera energisystemet utifrån dess egen förmåga att hantera störningar, efter en donation från Polar Structure Initiative Foundation.

En person leker med en boll.

Ny forskning ska få fotbollsplaner mer hållbara

Konstgräsplaner betyder mycket för svensk fotboll – men det nordiska klimatet ställer till det. I dag finns inget bra miljövänligt alternativ till mikrogranulat som förbjuds  2031. Nu ska forskare titta på hur vi kan få mer cirkulära fotbollsplaner.

Kontakt

Medarbetare

Vill du jobba hos oss på Energisystem?

Organisation