Energisystem (ENSYS)

Energisystem är en avdelning vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Avdelningen undervisar och forskar inom energiområdet med målet att öka förståelsen av sambanden mellan energianvändning och energitillförsel inom alla samhällssektorer, vilket är av avgörande betydelse för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Avdelningen för energisystem studerar hela kedjan från omvandling och distribution till slutlig användning av energi. Avdelningen bildades 1980 och har sedan dess arbetat med att utforma hållbara energisystem. Verksamheten har två inriktningar: Hållbart byggd miljö och Industriella energisystem.

Avdelningen bedriver forskning, inte bara genom att ta fram rent tekniska lösningar, utan också genom att ställa upp teorier kring strategiskt arbete och ledningssystem. Detta har stor betydelse för det kontinuerliga effektiviseringsarbetet och för genomförandet av rätt åtgärder. Åtgärder som vidtas i industrin, i bebyggelsen och den byggda miljön påverkar resurseffektiviteten på alla systemnivåer. Forskningen omfattar därför också samspelet mellan den samhälleliga nivån till exempel städer och regioner, och effektiviseringsarbetet i industrin och byggnadssektorn. Vi utbildar och fortbildar ingenjörer, civilingenjörer, licentiater och doktorer med bred kompetens inom energiområdet.

Vi har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Arbetet inom gruppen har hittills lett fram till 51 akademiska avhandlingar och flera hundra vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter.

ForskningVisa/dölj innehåll

Senaste publikationer

2021

ForskarutbildningVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

KontaktVisa/dölj innehåll

MedarbetareVisa/dölj innehåll

Vill du jobba hos oss på Energisystem?Visa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll