Energisystem (ENSYS)

Energisystem är en avdelning vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Avdelningen undervisar och forskar inom energiområdet med målet att öka förståelsen av sambanden mellan energianvändning och energitillförsel inom alla samhällssektorer, vilket är av avgörande betydelse för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Avdelningen för energisystem studerar hela kedjan från omvandling och distribution till slutlig användning av energi. Avdelningen bildades 1980 och har sedan dess arbetat med att utforma hållbara energisystem. Verksamheten har två inriktningar: Hållbar byggd miljö och Industriella energisystem.

Avdelningen bedriver forskning, inte bara genom att ta fram rent tekniska lösningar, utan också genom att ställa upp teorier kring strategiskt arbete och ledningssystem. Detta har stor betydelse för det kontinuerliga effektiviseringsarbetet och för genomförandet av rätt åtgärder. Åtgärder som vidtas i industrin, i bebyggelsen och den byggda miljön påverkar resurseffektiviteten på alla systemnivåer. Forskningen omfattar därför också samspelet mellan den samhälleliga nivån till exempel städer och regioner, och effektiviseringsarbetet i industrin och byggnadssektorn. Vi utbildar och fortbildar ingenjörer, civilingenjörer, licentiater och doktorer med bred kompetens inom energiområdet.

Vi har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Arbetet inom gruppen har hittills lett fram till 51 akademiska avhandlingar och flera hundra vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter.

Forskning

Forskningsområden

Urval av projekt

Närbild på en hand som har en handske på sig och bygger ett hus.

Politik och policyprocesser för grön energiomställning och klimatneutralitet

Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om processerna för beslutsfattande och policyförändring avseende resurs- och energieffektiva byggnader på EU-nivå.

fotbollsmatch.

Hållbara fotbollsplaner

I det här projektet fokuserar vi på miljöpåverkan från både konst-och naturgräsplaner samt deras energianvändning i hela livscykeln.

Mervärden vid energieffektivisering - för en ökad energieffektivisering inom industriell belysning

Industribelysning står för en betydande energianvändning inom  industriföretag. Projektet syftar till att underlätta beslut för ökad energieffektivisering av industrins belysning.

Senaste publikationer

2024

Louise Ödlund (2024) Strategies for future sustainable energy systems

2023

Harald Andersson, Mathias Cehlin, Bahram Moshfegh (2023) An investigation concerning optimal design of confluent jets ventilation with variable air volume The International Journal of Ventilation Vidare till DOI
Jakob Carlander, Patrik Thollander (2023) Barriers to implementation of energy-efficient technologies in building construction projects - Results from a Swedish case study RESOURCES ENVIRONMENT AND SUSTAINABILITY, Vol. 11, Artikel 100097 Vidare till DOI
Igor Cruz, Danica Djuric Ilic, Maria Johansson (2023) Using flexible energy system interactions amongst industry, district heating, and the power sector to increase renewable energy penetration Energy Efficiency, Vol. 16, Artikel 53 Vidare till DOI
Louise Ödlund, Maria Johansson, Danica Djuric Ilic (2023) Towards Sustainable Energy Systems in a Backcasting Perspective

Forskarutbildning

Utbildning

Avdelningen ger over 20 olika kurser i bland annat industriella energisystem,  byggnaders energisystem, strategisk planering och modellering av energisystem i flera av LiU:s utbildningsprogram.

Utbildningsprogram

Civilingenjör i energi - miljö - management, 300 hp

Detta civilingenjörsprogram kombinerar kunskaper i energi och miljö med management, alltså affärsnytta. Du blir mycket kvalificerad att jobba med teknikutveckling relaterad till miljö och hållbarhet och bidrar därmed till en bättre värld.

Kvinnlig student räcker fram ett kort till två manliga studenter. Uppfällda laptops och vattenflaskor på bordet.

Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp

Sedan lanseringen 1969 har vi kontinuerligt utvecklat civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi. I dag är det vassare än någonsin. En examen härifrån är startskottet på en spännande karriär, i Sverige eller internationellt.

Tekfak Maskinteknik programbild juli 2018

Civilingenjör i maskinteknik, 300 hp

Basen för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik är produktutveckling, beräkning och produktionsflöden. Tio masterprofiler ger specialisering inom exempelvis mekatronik, logistik eller flygteknik. Du får en unik bredd och kan jobba med det mesta.

Nyheter

Manlig och kvinnlig forskare vid bokhylla.

Kraftsamling kring framtidens elsystem

Tänk dig elförsörjningen år 2050. Nu ska LiU-forskare analysera energisystemet utifrån dess egen förmåga att hantera störningar, efter en donation från Polar Structure Initiative Foundation.

En person leker med en boll.

Ny forskning ska få fotbollsplaner mer hållbara

Konstgräsplaner betyder mycket för svensk fotboll – men det nordiska klimatet ställer till det. I dag finns inget bra miljövänligt alternativ till mikrogranulat som förbjuds  2031. Nu ska forskare titta på hur vi kan få mer cirkulära fotbollsplaner.

Fem LiU-projekt finns med på 2023 års IVA-lista.

Forskningen på IEI håller hög standard

Stanford University har nyligen släppt en uppdaterad lista över de två procent mest citerade forskarna globalt, och det är glädjande att notera att återigen finns flera framstående forskare från IEI representerade på listan.

Kontakt

Medarbetare

Vill du jobba hos oss på Energisystem?

Organisation