Biogas Research Center

Så tankar man biogas

Biogas Research Center är ett nationellt kompetenscentrum som syftar till att skapa en stark, nationell kompetensbas som mynnar ut i industriellt och samhälleligt motiverad forskning om och utveckling av biogaslösningar. Centrumet administreras från Linköpings universitet.

Tyngdpunkten ligger på process- och teknikutveckling, kompletterad med system- och samhällsforskning för att analysera resurseffektivitet samt samhälleliga och affärsmässiga villkor, eftersom den typen av kunskap är central för att resurseffektiva biogaslösningar skall implementeras. Forskningen inom programmet ska vara av hög akademisk och industriell relevans för att kunna understödja utvecklingen inom kunskapsområdet.

BRC är planerat som en tioårig satsning i tre etapper. Efter varje etapp sker en utvärdering och tas beslut om fortsättning i ny etapp. Etapp 1 påbörjades 2012 och avslutades 2014. Etapp 2 påbörjades i december 2014 och löper till slutet av 2018. Den nuvafande etapp 3 påbörjades i december 2018 och pågår till och med november 2022.

Läs utvärderingarna av BRC:s två första etapper

Läs om BRC:s konferens 26 november 2020Visa/dölj innehåll

KontaktpersonerVisa/dölj innehåll

AdressVisa/dölj innehåll

Postadress

Linköpings universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Biogas Research Center 581 83 Linköping

Besöksadress

Infart 1, Hans Meijers väg A-huset, ingång 17, plan 3, korridor A Campus Valla

Nyheter och reportageVisa/dölj innehåll

Vi som forskar vid BRCVisa/dölj innehåll

Avdelningar vid LiU som jobbar åt BRCVisa/dölj innehåll

Mer om BRCVisa/dölj innehåll

Biogasforskning vid LiUVisa/dölj innehåll

VisionVisa/dölj innehåll

Resurseffektiva biogaslösningar finns genomförda i många nya tillämpningar och bidrar till en mer hållbar energiförsörjning, förbättrat miljötillstånd och stärkt företagande.
Biogas Research Center, vision

OrganisationVisa/dölj innehåll