Organiserar universitetets rättsliga verksamhet

Jag leder universitetets arbete med att organisera och driva lag- och avtalsstyrda verksamheter på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt.

I mitt uppdrag ingår bland annat att ge stöd i rättsliga frågor till rektor och universitetsstyrelsen. Inom Rättsavdelningen ansvarar vi för juridiska frågor, registratur och arkiv samt upphandlingsverksamheten.

Som chefsjurist har jag särskilt ansvar för helheten i alla verksamheter vid universitetet inom de delar av utbildning, forskning, samverkan och administration som styrs av avtal och lagar.

Uppdrag och nätverk Visa/dölj innehåll

  • Nationella nätverket för universitetsjurister
  • ECIU Legal Aspects
  • SNITTS - Swedish Network for Innovation and Technology Transfer Support

Deltar i universitetets interna samverkans- och beslutsorgan

Publikationer Visa/dölj innehåll

Kontakt enhetschefer Rättsavdelningen Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll Visa/dölj innehåll

Information om Linköpings universitet Visa/dölj innehåll