Organiserar universitetets rättsliga verksamhet

Jag leder universitetets arbete med att organisera och driva lag- och avtalsstyrda verksamheter på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt.

I mitt uppdrag ingår bland annat att ge stöd i rättsliga frågor till rektor och universitetsstyrelsen. Inom Rättsavdelningen ansvarar vi för juridiska frågor, registratur och arkiv.

Som chefsjurist har jag särskilt ansvar för helheten i alla verksamheter vid universitetet inom de delar av utbildning, forskning, samverkan och administration som styrs av avtal och lagar.

Relaterat innehåll

Information om Linköpings universitet