Fotografi av Christina Helmér

Christina Helmér

Chefsjurist, Avdelningschef

I mitt uppdrag som chefsjurist tar jag ansvar för att lyfta fram konstruktivitet - att se möjligheter och alternativ. Det handlar om att kunna komma fram till lösningar som passar vår verksamhet - och att samtidigt alltid värna om rättssäkerheten.

Organiserar universitetets rättsliga verksamhet

Jag leder universitetets arbete med att organisera och driva lag- och avtalsstyrda verksamheter på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt.

I mitt uppdrag ingår bland annat att ge stöd i rättsliga frågor till rektor och universitetsstyrelsen. Inom Rättsavdelningen ansvarar vi för juridiska frågor, registratur och arkiv.

Som chefsjurist har jag särskilt ansvar för helheten i alla verksamheter vid universitetet inom de delar av utbildning, forskning, samverkan och administration som styrs av avtal och lagar.

Relaterat innehåll

Information om Linköpings universitet