Universitetsdirektörens ledningsgrupp (UDL)

Med sin expertkompetens stödjer ledningsgruppen på ett aktivt sätt rektor och universitetsdirektör i uppdraget att leda och styra Linköpings universitet.

Arbetet i universitetsdirektörens ledningsgrupp syftar till att skapa ett kunskapsutbyte inom hela Linköpings universitet och gruppen ansvarar för att universitetets resurser nyttjas effektivt och med samarbete och helhetstänk i fokus.

Medlemmar i universitetsdirektörens ledningsgrupp

Relaterat innehåll