Fotografi av Dag Haugum

Dag Haugum

Universitetsadjunkt, Enhetschef

Publikationer

2012

Tobias Trofast, Dag Haugum, Jonas Lundberg, Victoria Nygren, Tommie Nyström, Gary Svensson, Maria Thunborg, Tomas Törnqvist (2012) Utveckling av examination av examensarbeten på kandidatnivå 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, s. 11-16

Nyheter