Jag är intresserad av harmonisk analys och dess samband med partiella differentialekvationer. I synnerhet studierar jag elliptiska ekvationer och pseudodifferential- och Fourier integraloperatorer.

Jag är Matematiska institutionens arbetsmiljöombud och sitter i Linköpings SULF-styrelse, Sveriges universitetslärarförbund.