Analys och didaktik (ANDI)

På avdelningen bedrivs både inomvetenskaplig och tillämpad forskning inom olika grenar av analysen samt matematikdidaktik.

För den tillämpade matematiken är målen att införa matematiska metoder och teorier i redan befintliga områden inom vetenskap och teknik, samt att utveckla verktyg för att lösa nya problem.

Matematik, och inte minst matematisk analys, har en naturlig och viktig plats i många av Linköpings universitets utbildningsprogram, i synnerhet civilingenjörsprogrammen, och avdelningens undervisning består till stor del av grundläggande, såväl som avancerade, kurser i matematik för dessa studenter.

Matematikdidaktik, som studerar olika aspekter och förutsättningar för undervisning och lärande i matematik, är ett viktigt inslag i lärarutbildningen. Det är därför naturligt att ha verksamhet inom matematikdidaktik vid den matematiska institutionen för att säkerställa att både det didaktiska som matematiska innehållet håller en hög kvalitet inom detta område.

Forskning

En klockbeprydd arm med svart skjorta pekar på mattetal skrivna med svart penna på en whiteboard

Undervisning och lärande i statistik på högstadiet och gymnasiet

Forskning visar att det är utmanande för elever att lära sig statistiska begrepp och metoder. Lärare behöver beredskap och verktyg för att kunna stötta eleverna i deras lärande. I projektet studeras därför undervisning och lärande av statistik.

Röd blodkropp.

Matematisk modellering av blodcirkulationssystemet

En matematisk modell av hela blodcirkulationssystemet kan öka förståelsen för systemet och användas för att ställa diagnos på ett flertal olika sjukdomar och funktionsstörningar, och för att planera olika medicinska behandlingar av dessa sjukdomar.

Spegling/reflektion i vattnet.

Differentialekvationer och analys på metriska rum

Många fenomen i världen beskrivs med differentialekvationer, som dock sällan kan lösas exakt. Vi söker därför egenskaper hos lösningarna på andra sätt, i väldigt allmänna situationer, ungefär som när man skapar en fantombild av en okänd brottsling.

Forskarutbildning

Kontakter vid avdelningen för Analys och didaktik (ANDI)

Adress

Besöksadress

Matematiska institutionen, Hus B, ingång 21-25, Campus Valla

Postadress

Linköpings universitet
Matematiska institutionen
581 83 Linköping

Seminarier

Nya publikationer

2024

Peter Frejd, Pauline Vos (2024) The spirit of mathematical modeling-a philosophical study on the occasion of 50 years of mathematical modeling education The Montana Mathematics Enthusiast, Vol. 21, s. 269-300 Vidare till DOI

2023

Pauline Achieng (2023) Reconstruction of solutions of Cauchy problems for elliptic equations in bounded and unbounded domains using iterative regularization methods
Anders Björn, Jana Björn (2023) Sharp Besov capacity estimates for annuli in metric spaces with doubling measures Mathematische Zeitschrift, Vol. 305, Artikel 41 Vidare till DOI
Vladimir Kozlov, Evgeniy Lokharu (2023) Global Bifurcation and Highest Waves on Water of Finite Depth Archive for Rational Mechanics and Analysis, Vol. 247, Artikel 98 Vidare till DOI
A. Cialdea, Vladimir Mazya (2023) Criterion for the functional dissipativity of the Lam & eacute; operator European journal of mechanics. A, Solids, Vol. 100, Artikel 104522 Vidare till DOI
Anders Björn, Jana Björn, Panu Lahti (2023) Removable sets for Newtonian Sobolev spaces and a characterization of p-path almost open sets Revista matemática iberoamericana, Vol. 39, s. 1143-1180 Vidare till DOI
Anders Björn, Jana Björn, Visa Latvala (2023) Convergence and local-to-global results for p-superminimizers on quasiopen sets Journal of Differential Equations, Vol. 365, s. 812-831 Vidare till DOI
Pauline Achieng, Fredrik Berntsson, Vladimir Kozlov (2023) Reconstruction of the Radiation Condition and Solution for the Helmholtz Equation in a Semi-infinite Strip from Cauchy Data on an Interior Segment Computational Methods in Applied Mathematics Vidare till DOI
Jonas Bergman Ärlebäck, Takashi Kawakami (2023) The relationship between mathematical modelling, statistics, and statistical modelling Advancing and Consolidating Research on Applications and Modelling in Mathematics Education – Approaches from ICME 14, s. 293-309 Vidare till DOI
Gloria Ann Stillman, Toshikazu Ikeda, Stanislav Schukajow, Jussara de Loiola Araújo, Jonas Bergman Ärlebäck (2023) Survey of interdisciplinary aspects of the teaching and learning of mathematical modelling in mathematics education Advancing and Consolidating Research on Applications and Modelling in Mathematics Education – Approaches from ICME 14., s. 21-41

Relaterat innehåll