Analys och didaktik (ANDI)

På avdelningen bedrivs både inomvetenskaplig och tillämpad forskning inom olika grenar av analysen samt matematikdidaktik.

För den tillämpade matematiken är målen att införa matematiska metoder och teorier i redan befintliga områden inom vetenskap och teknik, samt att utveckla verktyg för att lösa nya problem.

Matematik, och inte minst matematisk analys, har en naturlig och viktig plats i många av Linköpings universitets utbildningsprogram, i synnerhet civilingenjörsprogrammen, och avdelningens undervisning består till stor del av grundläggande, såväl som avancerade, kurser i matematik för dessa studenter.

Matematikdidaktik, som studerar olika aspekter och förutsättningar för undervisning och lärande i matematik, är ett viktigt inslag i lärarutbildningen. Det är därför naturligt att ha verksamhet inom matematikdidaktik vid den matematiska institutionen för att säkerställa att både det didaktiska som matematiska innehållet håller en hög kvalitet inom detta område.

Forskning

Gruppbild på Nageswari Shanmugalingam, Anders Björn, Jana Björn och Tomas Sjödin.

Ickelinjär potentialteori

Forskargruppen är främst intresserad av analys på metriska rum, speciellt ickelinjär potentialteori associerade med p-harmoniska funktioner och kvasiminimerare i euklidiska och metriska rum.

Spegling/reflektion i vattnet.

Differentialekvationer och analys på metriska rum

Många fenomen i världen beskrivs med differentialekvationer, som dock sällan kan lösas exakt. Vi söker därför egenskaper hos lösningarna på andra sätt, i väldigt allmänna situationer, ungefär som när man skapar en fantombild av en okänd brottsling.

En klockbeprydd arm med svart skjorta pekar på mattetal skrivna med svart penna på en whiteboard

Undervisning och lärande i statistik på högstadiet och gymnasiet

Forskning visar att det är utmanande för elever att lära sig statistiska begrepp och metoder. Lärare behöver beredskap och verktyg för att kunna stötta eleverna i deras lärande. I projektet studeras därför undervisning och lärande av statistik.

Forskarutbildning

Kontakter vid avdelningen för Analys och didaktik (ANDI)

Adress

Besöksadress

Matematiska institutionen, Hus B, ingång 21-25, Campus Valla

Postadress

Linköpings universitet
Matematiska institutionen
581 83 Linköping

Seminarier

Nya publikationer

2024

Anders Björn, Jana Björn, Andreas Christensen (2024) Poincaré inequalities and Ap weights on bow-ties Journal of Mathematical Analysis and Applications, Vol. 539, Artikel 128483 Vidare till DOI
Jennifer Chepkorir (2024) Regularization methods for solving Cauchy problems for elliptic and degenerate elliptic equations
Peter Frejd, Pauline Vos (2024) The spirit of mathematical modeling-a philosophical study on the occasion of 50 years of mathematical modeling education The Mathematics Enthusiast, Vol. 21, s. 269-300 Vidare till DOI
Vladimir Kozlov (2024) On the first subharmonic bifurcations in a branch of Stokes water waves Journal of Differential Equations, Vol. 379, s. 676-720 Vidare till DOI

2023

Jennifer Chepkorir, Fredrik Berntsson, Vladimir Kozlov (2023) Solving stationary inverse heat conduction in a thin plate Partial Differential Equations and Applications, Vol. 4 Vidare till DOI
Aksel Bergfeldt, Salvador Rodriguez-Lopez, David Rule, Wolfgang Staubach (2023) MULTILINEAR OSCILLATORY INTEGRALS AND ESTIMATES FOR COUPLED SYSTEMS OF DISPERSIVE PDES Transactions of the American Mathematical Society Vidare till DOI
Anders Björn, Jana Björn, Juha Lehrback (2023) Volume growth, capacity estimates, p-parabolicity and sharp integrability properties of p-harmonic Green functions Journal d'Analyse Mathematique, Vol. 150, s. 159-214 Vidare till DOI
Vladimir Kozlov (2023) The subharmonic bifurcation of Stokes waves on vorticity flow Journal of Differential Equations, Vol. 361, s. 183-218 Vidare till DOI
Jonas Bergman Ärlebäck, Takashi Kawakami (2023) The relationship between mathematical modelling, statistics, and statistical modelling Advancing and Consolidating Research on Applications and Modelling in Mathematics Education – Approaches from ICME 14, s. 293-309 Vidare till DOI
Anders Björn, Jana Björn, Visa Latvala (2023) The Dirichlet Problem for p-minimizers on Finely Open Sets in Metric Spaces Potential Analysis, Vol. 59, s. 1117-1140 Vidare till DOI

Relaterat innehåll