Analys och didaktik (ANDI)

På avdelningen bedrivs både inomvetenskaplig och tillämpad forskning inom olika grenar av analysen samt matematikdidaktik.

För den tillämpade matematiken är målen att införa matematiska metoder och teorier i redan befintliga områden inom vetenskap och teknik, samt att utveckla verktyg för att lösa nya problem.

Matematik, och inte minst matematisk analys, har en naturlig och viktig plats i många av Linköpings universitets utbildningsprogram, i synnerhet civilingenjörsprogrammen, och avdelningens undervisning består till stor del av grundläggande, såväl som avancerade, kurser i matematik för dessa studenter.

Matematikdidaktik, som studerar olika aspekter och förutsättningar för undervisning och lärande i matematik, är ett viktigt inslag i lärarutbildningen. Det är därför naturligt att ha verksamhet inom matematikdidaktik vid den matematiska institutionen för att säkerställa att både det didaktiska som matematiska innehållet håller en hög kvalitet inom detta område.

Forskning

Forskarutbildning

Kontakter vid avdelningen för Analys och didaktik (ANDI)

Adress

Besöksadress

Matematiska institutionen, Hus B, ingång 21-25, Campus Valla

Postadress

Linköpings universitet
Matematiska institutionen
581 83 Linköping

Seminarier

Nya publikationer

2023

2022

Relaterat innehåll