Elin Magnusson

Koordinator

Jag kombinerar mitt arbete som arbetsterapeut och habiliteringspedagog med undervisning på Arbetsterapeutprogrammet. Mitt engagemang finns också i Kenya där jag är med och startar upp ett arbetsterapeutprogram.

Undervisar blivande arbetsterapeuter

Mina undervisningsuppdrag finns i termin 2 och 4 på Arbetsterapeutprogrammet.

Mitt engagemang finns för internationella studier. Är du nyfiken på vad som finns? Kontakta mig via mejl, så berättar jag mer.  

Nytt uppdrag: Sedan den 1 januari 2017 är jag internationell koordinator på Arbetsterapeutprogrammet tillsammans med Kristin Alfredsson Ågren. Tidigare internationell koordinator: Jane Holstein.

Övrig tid arbetar jag på Nytida som arbetsterapeut/ habiliteringspedagog, där jag har varit med och starta upp ett serviceboende och en daglig verksamhet.  Jag har deltagit i en forskarcirkel om personer inom autismspektrum och deras delaktighet i genomförandeplanen, forskarcirkelrapport "En plan skapar inte delaktighet. Betydelsen av kommunikation, normkritik och relationsskapande i planering och genomförande av LSS insatser."