Studievägledare Tekniska fakultetskansliet

Studievägledarens huvudsakliga arbetsuppgifter är att vägleda, informera och stödja studenterna under studietiden. Min uppgift som vägledare är inte att ge råd, utan att vara en neutral samtalspartner som hjälper dig att reflektera så att du slutligen har ett bra underlag för dina beslut. 

Jag samordnar verksamheten inom den grupp av studievägledare som arbetar med de program som ges inom Tekniska högskolan samt för de personer som arbetar som masterkoordinatorer. Leder det gemensamma arbetet och uppgifterna inom gruppen. I rollen ingår även att vara en kontaktväg in till verksamheten. Jag driver och samordnar arbetet med att ta emot nyantagna studenter varje hösttermin.

Jag fungerar som ditt bollplank i alla slags frågor som rör dina studier här och funderingar inför framtiden. I vägledningssamtalet kan du bland annat få hjälp med:

  • Information och vägledning om program och kurser
  • Frågor om tillgodoräknande, behörighetsbedömningar, behörighets- och urvalsregler
  • Studieplanering och individuella studieplaner
  • Information om behörighet för utlandsstudier
  • Reflektion kring studier, yrkesval, karriärmöjligheter och dina personliga förutsättningar 

Studievägledaren arbetar även med att kontinuerligt följa upp studenternas studieresultat. Om du behöver stöd för att komma igång med studierna på ett bra sätt kan jag också hjälpa till med tips och råd om hur du planerar din tid, undviker stress, hittar motivationen och koncentrationen, tar dig an kurslitteraturen, osv. Studievägledaren finns här för dig om det skulle dyka upp problem under studietiden som påverkar ditt studieresultat negativt.

Studievägledaren har tystnadsplikt!

Studievägledare för följande utbildningsprogram;

Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik
Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik internationell

Electronics Engineering
Materials Science and Nanotechnology
Communication Systems
Biomedical Engineering