Fotografi av Elis Wibacke

Elis Wibacke

Doktorand

Jag är doktorand i historia med ett särskilt intresse för 1900-talets universitetshistoria, studenthistoria och utbildningshistoria.

Partipolitik och föreningsliv vid svenska lärosäten

I mitt avhandlingsprojekt studerar jag svenska studentorganisationers utveckling under 1900-talet.

Jag undersöker ideologiska och organisatoriska förändringar inom de svenska studentkårerna, liksom andra stora studentorganisationer, under den andra hälften av seklet. Jag tar min utgångspunkt i massuniversitetets tillkomst under 1960-talet och analyserar politiska tendenser kopplade till olika typer av studentföreningar och studentidentiteter.

Som doktorand i historia bedriver jag utöver forskning även undervisning, exempelvis genom föreläsningar på Historia 1. Därtill är jag ordförande för doktorandrådet vid Institutionen för kultur och samhälle. Jag har tidigare studerat vid Stockholms universitet och Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Jag har en masterexamen i historia från Stockholms universitet (genom masterprogrammet i medeltidsstudier) och en kandidatexamen i arkeologi (antikens kultur och samhällsliv). Jag har även skrivit populärvetenskapliga artiklar om antiken och antikreception, i synnerhet inom universitetsvärlden.

Publikationer

2022

Elis Wibacke (2022) Universitet under antiken: en självmotsägelse? Gasten, s. 1-12

2021

Elis Wibacke (2021) Svenska studenter i Thalias tempel Medusa. Svensk tidskrift för antiken, Vol. 42, s. 29-34
Elis Wibacke (2021) Abba och antiken: den klassiska traditionen hos en nyligen återförenad popgrupp Classica. Meddelanden från Svenska Klassikerförbundet, Vol. 2, s. 13-17

2020

Elis Wibacke (2020) Nero på scen: klassisk bildning och studentspex genom åren Classica. Meddelanden från Svenska Klassikerförbundet, Vol. 2, s. 24-28

2019

Elis Wibacke (2019) Klassiska föreningen vid Stockholms universitet under 85 år Classica. Meddelanden från Svenska Klassikerförbundet, Vol. 2, s. 19-23

Organisation