Fotografi av Emil Holmer

Emil Holmer

Universitetslektor, Avdelningschef, Docent

I min forskning studerar jag språk och kommunikation i grupper med olika sensoriska förutsättningar och sociala erfarenheter. Jag söker en beskrivning av den utvecklingspsykologiska grunden för effektiv kommunikation och språkbehandling.

Teckenspråksbaserad lästräning

I mitt avhandlingsarbete undersökte jag läsning hos döva och hörselskadade (D/H) barn som är beroende av teckenspråk för kommunikation. Att förstå skrivet språk är en stor utmaning för alla barn, men extra stor för den här gruppen. I avhandlingsarbetet utvärderade jag effekter på läsutveckling av en teckenspråksbaserad lästräning och tittade på samband mellan teckenspråkskunskaper, minne och läsning. Precis som i tidigare forskning observerade jag samband mellan teckenspråkskunskaper och läsning, vilket pekar på att D/H barn kan utnyttja sina kunskaper i teckenspråk för att lära sig att läsa. Det indikerar också att språkprocesser överlappar olika språkformer.

 

Tänkande och språk hos individer med dövblindhet

Nyligen har jag börjat intressera mig för hur kopplingen mellan tänkande och språk ser ut hos individer med dövblindhet. Litteraturen kring detta är mycket begränsad och våra kunskaper om hur förmåga till kommunikation ser ut i gruppen är därmed otillfredsställande. I ett pågående projekt vill vi undersöka samband mellan kommunikation, språklig känslighet och korttidsminne hos individer med tidig inträffad dövblindhet.

 

Icke-språklig social information

Inom ramarna för min nuvarande post doc kommer jag studera korttidsminne för social information i grupper med eller utan hörselnedsättning. Att kunna avläsa icke-språklig social information är viktigt för hur vi förstår andra. Hur väl vi klarar av att göra detta vid ökande minnesbelastning kan vara avgörande för hur väl vi kan kommunicera, inte minst om vi har en hörselnedsättning som gör det svårt för oss att identifiera den språkliga signalen.

 

Undervisning

Mina återkommande undervisningsuppdrag ligger på Psykologprogrammet och Kognitionsvetenskapliga programmet samt på fristående kurser i Handikappvetenskap (med fokus på psykologi). I huvudsak handleder jag studentgrupper i olika moment, till exempel samtalsövningar och forskningsmetod.

Publikationer

2024

Erik Marsja, Emil Holmer, Henrik Danielsson (2024) Interplay between working memory and speech recognition declines over time

2023

Monica Reichenberg, Gunilla Thunberg, Emil Holmer, Lisa Palmqvist, Jenny Samuelsson, Mats Lundälv, Katarina Mühlenbock, Mikael Heimann (2023) Will an app-based reading intervention change how teachers rate their teaching self-efficacy beliefs?: A test of social cognitive theory in Swedish special educational settings Frontiers in Education, Vol. 8, Artikel 1184719 Vidare till DOI
Jenny Samuelsson, Jakob Åsberg Johnels, Gunilla Thunberg, Lisa Palmqvist, Mikael Heimann, Monica Reichenberg, Emil Holmer (2023) The relationship between early literacy skills and speech-sound production in students with intellectual disability and communication difficulties: a cross-sectional study International Journal of Developmental Disabilities, s. 1-11 Vidare till DOI
Jemaine E Stacey, Henrik Danielsson, Antje Heinrich, Lucija Batinović, Emil Holmer, Elisabeth Ingo, Helen Henshaw (2023) Relationship between self-reported listening and communication difficulties and executive function: a protocol for a systematic review and meta-analysis BMJ Open, Vol. 13, Artikel e071225 Vidare till DOI
Erik Witte, Thomas Björkstrand, Henrik Danielsson, Emil Holmer (2023) Effects of lexical neighbourhood density and phonotactic probability studied with a new database of matched pairs of real signs and modelled pseudosigns in the Swedish Sign Language Proceedings of The 16th International Cognitive Linguistics Conference

Organisation