Presentation

Som teknisk chef på Norrköpings Visualiseringscenter C har Erik Sundén det övergripande ansvaret för installation, drift och underhåll av den tekniska infrastrukturen i visualiseringsmiljöerna, framförallt dom-teatern och andra miljöer i Visualiseringscenter C med fokus på virtual reality. Han ansvarar således för C-Tech gruppen, som består av teknisk kunniga ingenjörer och forskare som bland annat bedriver teknisk jourverksamhet för centret.

Erik är även aktiv utvecklare i de flesta projekten som använder miljöerna och ansvarar/bedriver egen utveckling av open-source verktyg för att göra det enklare för alla att använda de teknisk avancerade miljöerna, med primärt fokus på realtidsapplikationer.

Inom området immersiv visualisering bedriver han diverse produktioner samt forskningsprojekt, med målet att lyfta centrets utbud samt öka inspirationen om visualisering och vetenskap för centrets besökare. Har sedan 2010 en examen från civilingenjörsutbildningen i Medieteknik på Linköpings universitetet.

PublikationerVisa/dölj innehåll

2020

2017

2015

Relaterad informationVisa/dölj innehåll