Presentation

Som teknisk chef/CTO (sedan 2015) samt föreståndare för C-research (sedan 2021) på Norrköpings Visualiseringscenter C har Erik Sundén det övergripande ansvaret för att forskning och teknik med koppling till visualisering ska komma till nytta för konsortiet Visualiseringscenter C. Detta innefattar utveckling koordinering av utvecklande kring visualiseringsinnehåll med koppling till forskningen, samt drivande av den tekniska infrastrukturen i visualiseringsmiljöerna, såsom domteatern och Wadström Exploranation Laboratory, samt andra miljöer i Visualiseringscenter C med fokus på virtual reality. Han ansvarar även för C-Tech gruppen, som består av tekniskt kunniga ingenjörer och forskare som bland annat bedriver teknisk jourverksamhet för science centret.

Erik är även aktiv utvecklare i de flesta projekten som använder miljöerna och ansvarar/bedriver egen utveckling av open-source verktyg för att göra det enklare för alla att använda de teknisk avancerade miljöerna, med primärt fokus på realtidsapplikationer.

Inom området immersiv visualisering bedriver han diverse produktioner samt forskningsprojekt, med målet att lyfta centrets utbud samt öka inspirationen om visualisering och vetenskap för centrets besökare.

Publikationer

2022

2020

2017

2015

Relaterad information