Tillämpad visualisering

Bildcollage tillämpad visualisering

Enheten för Tillämpad Visualisering bedriver intern och extern produktionsutveckling med mål att forskningsdata och visualiseringsteknik sammanfogas för förbättrad vetenskapskommunikation och nyttjanden utöver forskningen, med fokus mot allmänhet, skola och näringsliv. 

Produktionen bygger på experimentering/prototypen av både hårdvara och mjukvaru-lösningar som utvecklas internt inom enheten och inom forskningsprojekten. Gruppen består i stort sett av en mängd utvecklare, designers och arkitekter som tillsammans försöker skapa och tillhandhålla intresseväckande och lärorika installationer och produkter inom visualisering. Enheten ansvarar även för kontinuerlig utveckling av infrastruktur i koppling till LiU/MIT och inom konsortiet Visualiseringscenter C. Detta möjliggör att hårdvara och mjukvara kontinuerligt förbättras för att skapa synergier mellan olika områden inom konsortiet och främja användandet visualisering inom utbildningsaktiviteter mot olika mål- och åldersgrupper. 
 

Medarbetare

Organisation