Emotioner, uppmärksamhet och beslutsfattande

Affekt är en central del av den mänskliga psykologin då det ligger till grund för flera komplexa fenomen såsom tänkande, personlighet och beteende. Vidare använder vi kontinuerligt våra affektiva känslor i bedömningar och beslut. Men trots intensiv forskning om affekt och beslutsfattande de senaste årtiondena, vet vi fortfarande inte om bakomliggande mekanismer för känslors påverkan på beslutsfattande. Jag undersöker dynamiska affektiva processer som driver vårt känsloliv och beslutsfattande. I mina studier kombinerar jag mätning av beteende och fysiologiska reaktioner samt beräkningsmodeller.

Publikationer

2022

2021

Organisation