Fotografi av Erkin Asutay

Erkin Asutay

Universitetslektor, Docent

Min forskning fokuserar på hur affektiva processer påverkar uppmärksamhet, informationsbearbetning och beslutsfattande.

Emotioner, uppmärksamhet och beslutsfattande

Affekt är en central del av den mänskliga psykologin då det ligger till grund för flera komplexa fenomen såsom tänkande, personlighet och beteende. Vidare använder vi kontinuerligt våra affektiva känslor i bedömningar och beslut. Men trots intensiv forskning om affekt och beslutsfattande de senaste årtiondena, vet vi fortfarande inte om bakomliggande mekanismer för känslors påverkan på beslutsfattande. Jag undersöker dynamiska affektiva processer som driver vårt känsloliv och beslutsfattande. I mina studier kombinerar jag mätning av beteende och fysiologiska reaktioner samt beräkningsmodeller.

Publikationer

2023

Hulda Karlsson, Erkin Asutay, Daniel Västfjäll (2023) A causal link between mental imagery and affect-laden perception of climate change related risks Scientific Reports, Vol. 13 Vidare till DOI
Erkin Asutay, Hulda Karlsson, Daniel Västfjäll (2023) Affective responses drive the impact neglect in sustainable behavior iScience, Vol. 26, Artikel 108280 Vidare till DOI

2022

Erkin Asutay, Alexander Genevsky, Paul Hamilton, Daniel Västfjäll (2022) Affective Context and Its Uncertainty Drive Momentary Affective Experience Emotion, Vol. 22, s. 1336-1346 Vidare till DOI
Örn Kolbeinsson, Erkin Asutay, Johan Wallqvist, Hugo Hesser (2022) Prior information can alter how sounds are perceived and emotionally regulated Heliyon, Vol. 8, Artikel e09793 Vidare till DOI
Erkin Asutay, Daniel Västfjäll (2022) The continuous and changing impact of affect on risky decision-making Scientific Reports, Vol. 12, Artikel 10613 Vidare till DOI

Organisation