Fotografi av Eva Sejmyr

Eva Sejmyr

Förste bibliotekarie

Bibliotekets olika söktjänster och system för informationsförsörjning ska leverera vetenskaplig information och en bra användarupplevelse. Att se till att så är fallet är mitt jobb.

Bibliotekssystemansvarig

Bibliotekssystem är en komplicerad sammansättning av en mängd delar, till exempel söktjänster, katalog, länkserver, och andra system för informationsförsörjning och administration.  Tillsammans utgör de en avgörande del av bibliotekets yttre tjänster och interna arbetsflöden.

Som bibliotekssystemansvarig har jag både specifika uppgifter, som till exempel administration av bibliotekssystemen och deras gränssnitt, och en övergripande roll att aktivt leda utvecklingen. Jag samordnar utveckling-till-implementerings-processen som inkluderar interna och externa testförfaranden samt kvalitetsarbete.

Idéer och tekniska lösningar som syftar till att uppfylla bibliotekets mål, att sätta användaren i fokus och skapa tjänster som passar deras önskningar och behov, utgör grunden för mitt arbete. Intresserad? Hör gärna av dig om du vill prata om detta.