Framtidens organisation och ledarskap

Vi står inför ett paradigmskifte. Den tekniska utvecklingen har ökat globaliserings- och förändringstakten. En konsekvens härav är en ökad komplexitet och därmed minskad förutsägbarhet. Vi lever i en omvärld med förutsägbar oförutsägbarhet och stabil instabilitet. I detta behöver vi tänka om. Framtiden är nu.

Framtidens organisation och ledarskap

Vi står inför ett paradigmskifte. Den tekniska utvecklingen har ökat globaliserings- och förändringstakten. En konsekvens härav är en ökad komplexitet och därmed minskad förutsägbarhet. Vi lever i en omvärld med förutsägbar oförutsägbarhet och stabil instabilitet. I detta behöver vi tänka om. Framtiden är nu.

Mitt syfte

Kalla mig praktisk teoretiker eller teoretisk praktiker. Jag drivs av utveckling och vill öka förståelsen för hur vi kan utveckla framgångsrikt värdeskapande organisationer som tillvaratar såväl IT:s möjligheter som människornas förmågor och potential. Detta är mitt syfte både i rollen som lärare, forskare och praktiker.  

Ett nytt sätt att styra och leda

Vi behöver styra och leda organisationer på ett nytt sätt. Vi behöver organisationer som skapar förutsättningar för ökad flexibilitet, nätverkssamverkan och innovation. Organisationer som hållbart går bra med människor som mår bra. 

Framtidens ledarskap

Framtidens ledare behöver skapa förutsättningar för att organisationen som system fungerar på ett värdeskapande sätt för dem vi är till för – kunden, brukaren, medborgaren. Därtill behöver ledaren stödja individer och team att själva fatta beslut och ta ansvar för dess konsekvenser.  Detta förutsätter engagemang, ansvar och initiativkraft hos individerna: Ett ökat självledarskap hos alla.

Den digitala transformationen

Den pågående digitaliseringen driver på behovet av ett nytt sätt att leda och organisera. Därtill ökar behovet av nya förmågor och framförallt en förflyttning i mindset. Kompetensförsörjningen och kollektivt lärande är i detta centralt för att säkerställa värdeskapandet och rätt kompetens. 

Förändringsledarskap

Förmågan att initiera, driva och genomföra förändringar är en nyckel. Denna förmåga behövs såväl i det formella ledarskapet som hos var och en.

Forskningsintressen

  • Ledarskap och självledarskap
  • Förändrings- och utvecklingsarbete
  • Ledning och organisering
  • Datadriven verksamhet
  • Kunskapshantering och kollektivt lärande

Publikationer

2004

2002

Göran Goldkuhl, Annie Röstlinger, Ewa Braf (2002) Knowledge or Information Organisational Semiotics: Evolving a science of information systems

2000

CV

Organisation