Fotografi av Ewa Braf

Ewa Braf

Adjungerad universitetslektor

Jag intresserar mig för framtidens organisationer och ledarskap. Hur ska vi leda och styra för att vara hållbart värdeskapande? Hur kan vi öka engagemanget och meningsskapandet hos individen?

Framtidens organisation och ledarskap

Vi står inför ett paradigmskifte. Den tekniska utvecklingen har ökat globaliserings- och förändringstakten. En konsekvens härav är en ökad komplexitet och därmed minskad förutsägbarhet. Vi lever i en omvärld med förutsägbar oförutsägbarhet och stabil instabilitet. I detta behöver vi tänka om. Framtiden är nu.

Framtidens organisation och ledarskap

Vi står inför ett paradigmskifte. Den tekniska utvecklingen har ökat globaliserings- och förändringstakten. En konsekvens härav är en ökad komplexitet och därmed minskad förutsägbarhet. Vi lever i en omvärld med förutsägbar oförutsägbarhet och stabil instabilitet. I detta behöver vi tänka om. Framtiden är nu.

Mitt syfte

Kalla mig praktisk teoretiker eller teoretisk praktiker. Jag drivs av utveckling och vill öka förståelsen för hur vi kan utveckla framgångsrikt värdeskapande organisationer som tillvaratar såväl IT:s möjligheter som människornas förmågor och potential. Detta är mitt syfte både i rollen som lärare, forskare och praktiker.  

Ett nytt sätt att styra och leda

Vi behöver styra och leda organisationer på ett nytt sätt. Vi behöver organisationer som skapar förutsättningar för ökad flexibilitet, nätverkssamverkan och innovation. Organisationer som hållbart går bra med människor som mår bra. 

Framtidens ledarskap

Framtidens ledare behöver skapa förutsättningar för att organisationen som system fungerar på ett värdeskapande sätt för dem vi är till för – kunden, brukaren, medborgaren. Därtill behöver ledaren stödja individer och team att själva fatta beslut och ta ansvar för dess konsekvenser.  Detta förutsätter engagemang, ansvar och initiativkraft hos individerna: Ett ökat självledarskap hos alla.

Den digitala transformationen

Den pågående digitaliseringen driver på behovet av ett nytt sätt att leda och organisera. Därtill ökar behovet av nya förmågor och framförallt en förflyttning i mindset. Kompetensförsörjningen och kollektivt lärande är i detta centralt för att säkerställa värdeskapandet och rätt kompetens. 

Förändringsledarskap

Förmågan att initiera, driva och genomföra förändringar är en nyckel. Denna förmåga behövs såväl i det formella ledarskapet som hos var och en.

Forskningsintressen

  • Ledarskap och självledarskap
  • Förändrings- och utvecklingsarbete
  • Ledning och organisering
  • Datadriven verksamhet
  • Kunskapshantering och kollektivt lärande

Publikationer

2023

Jason Martin, Andreas Wallo, Ida Gremyr, Malin Wiger, Ewa Braf, Ulf Melin, Mattias Elg (2023) Närhet på distans: En guide för ledarskap på distans med stöd av digitala arbetssätt
Jason Martin, Andreas Wallo, Ida Gremyr, Malin Wiger, Ewa Braf, Ulf Melin, Mattias Elg (2023) Närhet på distans: En guide för ledarskap på distans med stöd av digitala arbetssätt

2004

Ewa Braf (2004) Knowledge demanded for action: studies of knowledge mediation in organisations

2002

Ewa Braf, Göran Goldkuhl (2002) The Significance of organisational capability - the interplay of knowledge, communication and technology Proceedings of European Conference on Knowledge Management 2003 (ECKM2003), 24-25 September, Dublin, Ireland, s. 95-107
Göran Goldkuhl, Ewa Braf (2002) Organisational Ability: Constituents and Congruencies Organisational Ability: Constituents and Congruencies: The graffiti continues, Part 1, s. 30-42 Vidare till DOI
Göran Goldkuhl, Annie Röstlinger, Ewa Braf (2002) Knowledge or Information Organisational Semiotics: Evolving a science of information systems

2000

Ewa Braf (2000) Organisationers kunskapsverksamheter: en kritisk studie av "knowledge management"

CV

Organisation