Med forskning och utveckling som en drivkraft

Linköpings universitets styrka är att vara ett komplett universitet. Det är ungt, framåtsträvande, flexibelt och här finns ett innovationstänkande. 

Jag är professor i brännskadevård vid Linköpings universitet och medicinskt ledningsansvarig på brännskadeavdelningen vid Universitetssjukhuset. Brännskadevård är ett medicinskt område som Universitetssjukhuset i Linköping har ett nationellt ansvar för.

Brännskador får ofta dramatiska konsekvenser för de drabbade, och vården av de skadade kräver omfattande resurser. Dödligheten i brännskador har under de senaste 20 åren stadigt minskat för dem som når sjukhuset levande. Med moderna behandlingsstrategier har vårdtiderna på sjukhus mer än halverats och dagens patienter har väsentligen mindre långvariga bekymmer av sin skada. 

Tidigare var jag proprefekt med forskningsansvar på Institutionen för klinisk och experimentell medicin. Jag har också en bred erfarenhet av att handleda doktorander.

 

 

Brännskadevård i toppklass

Videos från Forskning i framkant

Publikationer

2023

2022

Om mig

Utbildning

1975 American High School Diploma, San Raphael, California, USA, (Dean Honors list student; All American in Swimming).

1977 Swedish High School (Studentexamen), Platenskolan, Motala, Sweden

1980 Bachelor of medicine, Uppsala University, Uppsala , Sweden.

1983 Medical Degree (M.D.), Linköping University Hospital, Linköping, Sweden.

1987 License to practice Medicine in Sweden (Svensk Läkarlegitimation 1987)

1990 Certified specialist in Anesthesiology and Intensive Care

1990 Ph.D. Thesis in Anestesiology and Intensive Care “Skeletal muscle surface pH and PO2. An experimental study including the construction and application of a multichannel microelectrode for the combined measurements of tissue pH and PO2. Linköping Medical dissertations, no 325.

 

Anställningar

1991 Consultant Anestesiology and Intensive Care, University Hospital of Linköping

1993 Associate Professor in Anestesiology and Intensive Care (Docent in Anestesiology and Intensive Care)

1995 Visiting professor at the Institute de Recherches Servier, Centre de Recherches de Suresnes, Paris, France

1997 Visiting professor Dept. of Clinical Physiology (CNR), University of Pisa, Italy

1998 - 2002 Chairman, Department Anestesiology and Intensive Care, University Hospital of Linköping, Linköping, Sweden.

2002 - 2009 Medical Director, Berzelius Clinical Research Center, Linköping, Sweden

2005 - ongoing Member of executive board International Society for Burn Injuries ISBI (World organization)

2007 - 2009 President European Burns Association (EBA)

1996 - ongoing Director, the Burn Center at Linköping University Hospital, Linköping Sweden

2000 - ongoing Professor in Burn Surger/Critical Care, Department of Clinical and Experimental Medicine, Faculty of Health Sciences (FHS), University of Linköping, Linköping, Sweden

2009 - 2014 Director Research and Development; the Swedish Intensive Care registry

2010 - 2014 Co-chair at the Department of Clinical and Experimental Medicine

2013 - ongoing Program chair (International Society (world Association) for Burn Injuries (ISBI)

2013 - ongoing Board member "Verification Committee" American Burns Association

 

 

 

Akademiska utmärkelser

Scholarships: "promising young scientist”, 1987, Linköping University

Mutual company “Förenade Livs” Research scholarship. 1989

Lions research award 1990

Olof Norlanders memorial fund “promising young Swedish anesthesiologist” 1995

The Radiometer prize (Scandinavian Society for Anaesthesiologists) 1999

The County of Östergötland teaching and research prize 2003

 

Undervisning

Clinical supervision of undergraduate students since 1985, working as “amanuens” (teaching assistant) 1978 – 1985

1985 – ongoing. Regular lecturer for Medical Students, and doctors in specialty training (ST) as well as supervisor for Students in the Masters program.

 

Forskning

Supervised more than 40 undergraduate medical students (including Biology students and Master program students) in their “studies-in-depth” which is a part of their final undergraduate examination (“examensarbeten”).

Supervisor of 37 PhD students, 20 of whom have completed their thesis; Gustafsson, U. 1995, Linden, M. 1998, Zdolsek, J. 2000, Golster, H.  2001, Kimme, P. 2003, Rousseau, A. -2004, (Karlander, LE. 2004), Thorfinn, J. 2006, Tesselar, E. 2007, Bak, Z. 2008, Orvelius, L. 2009, Henricson, J. 2009. Samuelsson, A. 2010, Farnebo, S. 2010, Bäckman, C. 2011, Steinvall, I, 2011, Johansson, J. 2012, Berkius, J. 2013, Elmasry, M. 2014, Nilsson, A. 2015. Another 7, have passed the half time control.

Faculty opponent 8 times (including. Norway/Finland).

Two world patents.

Primary investigator in more than 150 clinical trials, ranging from phase I-IV.

Financial support from “FORSS” Östergötland County Council; Vetenskapsrådet” (Swedish Medical Research Council (travel grant)).

Co-author of more than 200 original scientific papers published in international peer-reviewed journals. Most of them in the field of Burns, Critical Care and Microcirculation. H-index 23 (April 2016) and 1800 citations according to SCI. Author in 8 books (including editor (1)/co-editor (1), and for 12 separate chapters.

More than 40 times invited lectures at national and international scientific conferences.

Editorial board member of the following 7 international journals: Burns; Journal of Burn Care and Research; Microcirculation; The open Circulation and Vascular journal; The International Journal of Clinical and Experimental Medicine; European Journal of Wounds and Burns management. Annals of Burns and Fire Disasters.

Regularly reviewer for scientific journals incl. Lancet, Critical Care Medicine, Critical Care, Burns, Journal of Burn Care and Research, ACTA Anesthesiologica Scandinavica, American Journal of Physiology; Shock.

Uppdrag - relaterade artiklar

Uppdrag

  • Ordförande i Centrum för biomedicinska resurser (CBR)
  • Ordförande Forum för forskarutbildning - en gemensam plattform för Linköpings universitet där villkoren för utbildningen på forskarnivå diskuteras
  • Ordförande i universitetets strategigrupp för lika villkor (SLV)
  • Huvudansvar för genomförande LiU forskarassistent/LiU Research Fellows 
  • Bedömning Knut och Alice Wallenbergs resebidrag
  • Stiftelser Fund of LiU; Asps stiftelse
  • Förvaltning Doktorandundersökning – en regelbunden enkätundersökning kring doktorandernas arbetsmiljö
  • Emeritusakademin - pensionerade professorer erbjuds möjlighet att fortsätta sin vetenskapliga verksamhet vid universitetet

 

Organisation