Fotografi av Fredrik La Fleur

Fredrik La Fleur

Administratör

Huvudsakliga arbetsuppgifter: 

Institutionsadministratör vid Avdelningen för psykologi. Sköter administrationen av Psykoterapeutprogrammet, IBL:s kurser vid Kognitionsvetenskapliga programmet och fristående kurser inom psykologi och handikappvetenskap. 

Interna uppdrag: 

  • Miljösamordnare för IBL
  • Intern miljörevisor för IBL
  • Brandsamordnare
  • Lagbevakare för IBL
  • Avfallsombud 

Interna nätverk: 

  • Nätverket för Miljösamordnare vid LiU
  • Nätverket för Interna Miljörevisorer vid LiU

Relaterade medarbetare