Fotografi av Fredrik Uhlin

Fredrik Uhlin

Adjungerad universitetslektor, Docent

Mitt främsta forskningsintresse rör tekniska landvinningar för att förbättra dialysvården, jag har även ett stort engagemang i forskningsprojekt som rör; uremiska toxiner, kärlförkalkning, läkemedel, patientdelaktighet och livskvalitet hos njursjuka.

Presentation

Bloddialys är en livsuppehållande behandling som bara delvis ersätter flera av njurarnas funktioner.

En bra access till blodbanan är en absolut förutsättning för att kunna genomföra bloddialys. Den mest vanliga blodaccessen är arteriovenös fistel (AVF), som är en kärlkirurgisk konstruktion, vanligtvis på armen, där en artär och en ven sammankopplats för att få tillräckligt högt blodflöde i venen där dialysnålarna ska placeras. Dialys utförs vanligen 3-4 gånger per vecka (2 nålar) vilket ger minst 312 AVF-kanyleringar per år. Komplikatoner i/med AVF är många såsom exempelvis stenoser, aneurysm, blödningar, svullnad, smärta och infektioner och flertalet kan kopplas till den frekventa kanyleringen.

Urea är den markör i blodet som i decennier har använts för att bedöma dialysbehandlingens effektivitet. Urea representerar dock endast molekylgruppen, små vattenlösliga uremiska toxiner. På senare år har forskning fokuserat på den kliniska betydelsen och därmed dialyseffektiviteten för medelstora- och proteinbundna uremiska toxiner, som urea är sämre på att spegla, och som generellt är svårare att dialysera bort från blodet. Det finns också en allmän strävan att göra reningen (effektiviteten) av blodet mera effektiv för både medelstora- och proteinbundna molekyler, men kan detta ha också en baksida?

Det övergripande syftet med forskningen är bland annat att utforska hur AVF-utvecklingen och risken för komplikationer påverkas av kanyleringen och den kanyleringsteknik som används över tid, med hjälp av t ex ultraljud, olika mått och skattning av smärta. Ett annat syfte är också att undersöka olika sätta att desinficera före kanyleringen med fokus på bakterieförekomst och återväxt av bakterieflora under dialysbehandlingen. När det gäller uremiska toxiner har vi utvecklat en ny optisk teknik som möjliggör online monitorering av molekyler från tre olika grupper (små vattenlösliga, medelstora och proteinbundna) direkt på dialysmaskinens avloppslang. Vi undersöker också hur dialyseffektiviteten skulle kunna förbättras för proteinbundna uremiska toxiner med hjälp av att tillföra proteinbindningskonkurrerande läkemedel under dialys, liksom kopplingen mellan nivåer av uremiska toxiner i blodet och patientöverlevnad. Parallellt undersöker vi också hur mer effektiva dialystekniker påverkar nivåer av ”bra” ämnen i blodet, t ex vitaminer och olika inhibitorer för kärlförkalkning.

En grafisk modell

En grafisk modell

 

Publikationer

2024

Linnea Tyrberg, Fanny Andersson, Fredrik Uhlin, Thomas Hellmark, Marten Segelmark (2024) Using imlifidase to elucidate the characteristics and importance of anti-GBM antibodies produced after start of treatment Nephrology, Dialysis and Transplantation, Vol. 39, s. 45-54 Vidare till DOI

2023

Joosep Paats, Annika Adoberg, Jurgen Arund, Annemieke Dhondt, Anders Fernström, Ivo Fridolin, Griet Glorieux, Emilio Gonzalez-Parra, Jana Holmar, Liisi Leis, Merike Luman, Vanessa Maria Perez-Gomez, Kristjan Pilt, Didier Sanchez-Ospina, Mårten Segelmark, Fredrik Uhlin, Alberto Ortiz (2023) Time-averaged concentration estimation of uraemic toxins with different removal kinetics: a novel approach based on intradialytic spent dialysate measurements Clinical Kidney Journal, Vol. 16, s. 735-744 Vidare till DOI
Caroline Hurtig, Marcus Bendtsen, Liselott Arestedt, Fredrik Uhlin, Ann Catrine Eldh (2023) Patient participation in end-stage kidney disease care: variation over time and effects of staff-directed interventions - a quasi-experimental study BMC Nephrology, Vol. 24, Artikel 265 Vidare till DOI
Markus Karlsson, Ainhoa Indurain, Thobias Romu, Patrik Tunon, Mårten Segelmark, Fredrik Uhlin, Anders Fernström, Olof Dahlqvist Leinhard (2023) Assessing Tissue Hydration Dynamics Based on Water/Fat Separated MRI Journal of Magnetic Resonance Imaging, Vol. 58, s. 652-660 Vidare till DOI
Karin Staaf, Anders Fernström, Fredrik Uhlin (2023) Preconditions that facilitate cannulation in arteriovenous fistula: A mixed-methods study Journal of Renal Care, Vol. 49, s. 264-277 Vidare till DOI

Nyheter