Forskning

Visioner om den goda framtiden

Inom ramen för projektet ”Visioner om den goda framtiden: Hållbar utveckling och långsiktigt politiskt tänkande inom svensk klimatdebatt, 1970–2015” (finansierat av Riksbankens jubileumsfond) undersöker jag föreställningar om tidsmässiga politiska handlingsutrymmen i politisk debatt med särskilt fokus på svensk klimatpolitik.

 

I en tid av radikala klimatförändringar blir det allt tydligare att vårt handlade har konsekvenser som sträcker sig långt in i framtiden. Många hävdar att dagens politiska samtal favoriserar nuet på bekostnad av framtiden, och att de långa tidsperspektiven har förlorats. I fokus för projektet står klimatfrågan och hur relationen mellan nutid och framtid har begreppsliggjorts i termer av hållbar utveckling. Tolkningar av begreppet hållbar utveckling bygger både på förståelser av den historiska utvecklingen, och därigenom olika idétraditioner, och på förväntningar inför framtiden. Således aktualiserar användningar av begreppet olika sätt att förhålla sig till det förflutna, samtiden och framtiden. Undersökningen ger därigenom ett historiskt perspektiv på olika sätt att föreställa sig idén om en framtid av hållbar utveckling i vår egen tid.

 

Demokrati bortom politiken

Jag disputerade 2013 vid Institutionen för humaniora vid Mittuniversitetet på avhandlingen Demokrati bortom politiken: Begreppshistoriska perspektiv på demokratibegreppet inom Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 1919–1939. I avhandlingen analyserade jag SAP:s förändrade språkbruk kring demokrati, och visade hur partiet valde att använda sig av en rad sammansatta demokratibegrepp, till exempel politisk demokrati och ekonomisk demokrati. Dessa begrepp bör förstås tecken på den återtemporalisering som demokratibegreppet gavs efter rösträttsreformen 1919/1921. De sammansatta begreppen pekade ut nya områden som skulle demokratiseras, och analysen visar hur det socialdemokratiska demokratibegreppet stundtals sträckte sig långt bortom det politiska fältet.

Publikationer

Nyheter