Fotografi av Frida Andréasson

Frida Andréasson

Min forskning handlar om anhörigomsorg och dess inverkan på familjeliv, parrelation, identitet och hälsa. Ytterligare fokus är teknologi-baserat stöd och participatorisk forskning.

Anhörigomsorg, familjeliv, hjärtsjukdom och internetbaserat anhörigstöd

Anhöriga blir fortfarande många gånger osynliggjorda i hälso- och sjukvården, men de har en betydelsefull roll både på samhällsnivå och i relation till deras närstående som de ger hjälp, stöd eller vård.

Min forskargrupp studerar bland annat hur familjer med hemmaboende ungdomar påverkas när en vuxen har hjärtsjukdom. Vi studerar även om ett stödprogram på internet, som är utvecklat för och tillsammans med anhöriga till personer med hjärtsvikt, har effekt på bland annat anhörigas beredskap att ge hjälp, stöd och vård till sina närstående med hjärtsvikt.

Om mig

CV

  • Jag är i grunden sociolog och socialarbetare. Jag är disputerad i hälsovetenskap och arbetar för närvarande som postdoktor vid Medicinska fakulteten. Jag har erfarenhet från praktiskt socialt arbete, från forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) och vill nu under min tid som postdoktor utvecklas vidare när det gäller det vetenskapliga hantverket.

Nätverk

  • Jag är medlem i Cesar network som är ett forskarnätverk för samarbete och samverkan inom kardiovaskulär vårdforskning i Sverige
  • Jag är en del av CircM som är ett strategiskt forskningsnätverk av forskare vid Linköpings Universitet och i Region Östergötland
  • Jag är en del av Etnografiskt forum vid Linnéuniversitetet i vilket vi som medlemmar delar ett intresse för etnografisk forskning

Publikationer

Omslag för publikation ''
Francesco Barbabella, Arianna Poli, Frida Andréasson, Benjamin Salzmann, Roberta Papa, Elizabeth Hanson, Areti Efthymiou, Hanneli Doehner, Cristina Lancioni, Patrizia Civerchia, Giovanni Lamura (2016)

JMIR Research Protocols , Vol.5 Vidare till DOI

2023

Petra Engelmann, Natasja Eilerskov, Trine Thilsing, Francesco Bernardini, Sanne Rasmussen, Bernd Loewe, Christoph Herrmann-Lingen, Sara Gostoli, Frida Andréasson, Chiara Rafanelli, Susanne S. Pedersen, Tiny Jaarsma, Sebastian Kohlmann (2023) Needs of multimorbid heart failure patients and their carers: a qualitative interview study and the creation of personas as a basis for a blended collaborative care intervention Frontiers in Cardiovascular Medicine, Vol. 10, Artikel 1186390 Vidare till DOI
Marcus Herz, Jesper Andreasson, Frida Andréasson (2023) The precariousness of asylum-seekers care and support: informal care within and because of the immigration process International Journal of Care and Caring, Vol. 7, s. 50-66 Vidare till DOI

2021

Frida Andréasson, Tina Mattsson, Elizabeth Hanson (2021) 'The balance in our relationship has changed': everyday family living, couplehood and digital spaces in informal spousal care Journal of Family Studies, s. 1-19 Vidare till DOI
Frida Andréasson (2021) Doing informal care: Identity, couplehood, social health and information and communication technologies in older people's everyday lives

2020

Roberta Papa, Areti Efthymiou, Giovanni Lamura, Flavia Piccinini, Giulia Onorati, Evridiki Papastavrou, Theologia Tsitsi, Giulia Casu, Licia Boccaletti, Alessandra Manattini, Rita Seneca, Carlos Vaz de Carvalho, Rita Durao, Francesco Barbabella, Frida Andréasson, Lennart Magnusson, Elizabeth Hanson (2020) Review and Selection of Online Resources for Carers of Frail Adults or Older People in Five European Countries: Mixed-Methods Study JMIR mhealth and uhealth, Vol. 8, Artikel e14618 Vidare till DOI

Forskning

Kollegor

Organisation