Anhörigomsorg, familjeliv, hjärtsjukdom och internetbaserat anhörigstöd

Anhöriga blir fortfarande många gånger osynliggjorda i hälso- och sjukvården, men de har en betydelsefull roll både på samhällsnivå och i relation till deras närstående som de ger hjälp, stöd eller vård.

Min forskargrupp studerar bland annat hur familjer med hemmaboende ungdomar påverkas när en vuxen har hjärtsjukdom. Vi studerar även om ett stödprogram på internet, som är utvecklat för och tillsammans med anhöriga till personer med hjärtsvikt, har effekt på bland annat anhörigas beredskap att ge hjälp, stöd och vård till sina närstående med hjärtsvikt.

Om mig

CV

  • Jag är i grunden sociolog och socialarbetare. Jag är disputerad i hälsovetenskap och arbetar för närvarande som postdoktor vid Medicinska fakulteten. Jag har erfarenhet från praktiskt socialt arbete, från forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) och vill nu under min tid som postdoktor utvecklas vidare när det gäller det vetenskapliga hanterverket.

Nätverk

  • Jag är medlem i Cesar network som är ett forskarnätverk för samarbete och samverkan inom kardiovaskulär vårdforskning i Sverige
  • Jag är en del av CircM som är ett strategiskt forskningsnätverk av forskare vid Linköpings Universitet och i Region Östergötland
  • Jag är en del av Etnografiskt forum vid Linnéuniversitetet i vilket vi som medlemmar delar ett intresse för etnografisk forskning

Publikationer

2022

2021

2020

2019

Forskning

Kollegor

Organisation