Utbildningssamordnare

Mina uppdrag:

  • Retendo, Läkarprogrammet
  • EDIT, Läkarprogrammet
  • Administration av Fristående kurser vid BKV
  • Ledningsstöd till proprefekt för utbildning vid BKV
  • Amanuensadministration
  • Systemimplementering

Organisation