Utbildningsadministratör på läkarprogrammet

Som kursadministratör för kurs 11, Läkarprogrammet ansvarar jag för:

 • Generell administration för kurs 11
 • Kontakt med studenter och föreläsare
 • Schemaläggning av föreläsningar och verksamhetsförlagd utbildning
 • Tentamensadministration
 • Resultatrapportering i Ladok
 • Rapportering av lärarinsatser i Retendo
 • Administration av kursens hemsida
 • Administration av kursinformation i Lisam
 • Arkivering av kursmaterial

I mitt uppdrag som EDIT-administratör ingår:

 • Inläggning av EDIT-scenarier (Educational Development using Information Technology)
 • Medlem i EDIT-referensgruppen på Medicinska Fakulteten

Organisation