Fotografi av Kerstin Karlsson

Kerstin Karlsson

Koordinator

Presentation

Jag arbetar med utbildningsadministration och studieadministrativa system (Bilda, Ladok m fl). I mitt arbete ingår stöd och support till institutionerna samt handläggning av kursplaner.

Jag är sekreterare i Filosofiska fakultetens nämnd för kurs- och utbildningsplaner.

Mitt huvudansvar är för denna institution:

  • IEI

Kontakta mig gärna via någon av dessa funktionsadresser:

bilda-filfak@liu.se

ladok-filfak@liu.se

kursplaner-filfak@liu.se

Kollegor

Organisation