Fotografi av Gülin Öylü

Gülin Öylü

Postdoktor

Publikationer

2024

Gülin Öylü, Andreas Motel-Klingebiel, Susanne Kelfve (2024) Age Differences in Unemployment Risk and Reemployment Outcomes in Late Working Life in Sweden Journal of Aging & Social Policy, s. 1-26 Vidare till DOI

2023

Gülin Öylü, Chiara Natalie Focacci, Luis Serratos-Sotelo, Andreas Motel-Klingebiel, Susanne Kelfve (2023) When we were young: how labour market attachment during mid-life affects labour market exit International journal of sociology and social policy, Vol. 43, s. 245-262 Vidare till DOI
Chiara Natalie Focacci, Gülin Öylü, Andreas Motel-Klingebiel, Susanne Kelfve (2023) The value of pension reforms for late working life: evidence from Sweden International journal of sociology and social policy, Vol. 43, s. 79-89 Vidare till DOI
Gülin Öylü (2023) Ojämlikheter och åldersrelaterade nackdelar under den senare delen av arbetslivet och i utträdet från arbetsmarknaden i Sverige
Gülin Öylü, Susanne Kelfve, Andreas Motel-Klingebiel (2023) Late Work in Sweden: Exit Pathways Express Unequal Exclusion Risks Nordic Journal of Working Life Studies, Vol. 13, s. 23-47 Vidare till DOI