Fotografi av Gunilla S Andersson

Gunilla S Andersson

Universitetsadjunkt

Jag är programkoordinator för Civilekonomprogrammet och Internationella Civilekonomprogrammet, program direktör for Atlantis program och koordinator för våra engelskspråkiga avtal.

Presentation

Jag är programkoordinator för både Civilekonomprogrammet, (REK), och det Internationella Civilekonomprogrammet, (SPREK), vid LiU. Som sådan fokuserar jag främst på operativa frågor som rör  studenter, kurser,  kvalité, kursansvariga lärare/examinatorer samt internationalisering.

Jag är den svenska programdirektören för det transatlantiska samarbetet Atlantis. Våra partneruniversitet inom Atlantis är ECE INSEEC Lyon, Frankrike, Western Illinois University i Quad cities, USA och Du Paul University i Chicago, USA.

Utbildning

Grundutbildning

  • Jag är examinator, kursansvarig samt undervisar på kurser i organisation och ekonomistyrning.
  • Handleder uppsatser på grundläggande nivå, C-nivå i företagsekonomi.
  • Undervisar även på avancerad nivå på kurserna ekonomisk styrning och strategi.
  • Jag har undervisning på såväl grundläggande- som avancerad nivå med både svenska och engelska som undervisningsspråk.

Kurser på svenska som jag är kursansvarig/examinator/föreläsare på:

  • Organisation, 722G67
  • Organisation och ledning, 722G55
  • Strategi och styrning, 722G96

Kurser på engelska som jag är kursansvarig/examinator/föreläsare på:

  • Management Control, 722G15 och 722G56

Forskning

Jag intresserar mig för publika projekt, där jag studerar gränslogiker och rollogiker som aktörer/aktörsgrupper använder sig av på olika arenor.

Organisation