Presentation

  • Sjuksköterska, Uro- tarmterapeut, Doktorand
  • Kursledare för Uroterapiutbildningen vid Göteborgs universitet
  • Arbetar kliniskt deltid på Barn- och ungdomsmottagningen på ViN som uroterapeut
 

Om mig

Forskningsprojekt

Mitt forskningsområde sorterar under pediatrik och handlar om förstoppning i barndomen utifrån föräldrars och barns perspektiv.

 

Utbildningsuppdrag

Jag föreläser som extern föreläsare utifrån mitt kliniska uppdrag på Inkontinenskursen samt Distriktssköterske-VUB vid LiU.

Publikationer

2022

2020

2019

Mari Dahlberg, Gunilla Flankegård, Meta Gylin, Eva Westling (2019) Tarmterapi Uro-tarmterapi, s. 93-139