Fotografi av Gunilla Flankegård

Gunilla Flankegård

Presentation

 • Doktorand
 • Mitt forskningsfält handlar om förstoppning hos barn, ett ämne nära sammankopplat med min kliniska tjänst inom RÖ som Uroterapeut. Fältet innefattar kvalitativa studier med barn och föräldrar samt att titta på olika behandlingsformer för förstoppningsvård.

Om mig

CV

 • Legitimerad sjuksköterska 2001
 • Diplomerad Uroterapeut 2008
 • Tarmterapeut 2011
 • Medicine Magister i omvårdnadsvetenskap 2016
 • Medicine Licentiat i medicins vetenskap 2022
 • Arbetar kliniskt deltid som Uro-tarmterapeut inom barnsjukvården i Region Östergötland

Utbildningsuppdrag

 • Kursledare för Uroterapiutbildningen 40 hp vid Göteborgs Universitet sedan 2022.
 • Föreläser vid Linköpings universitet om barns blås- och tarmproblem inom ramen för Inkontinenskursen och Distriktssköterskeutbildningen.
 • Föreläser vid Jönköpings universitet om barns blås- och tarmproblem inom ramen för Barnsjuksköterskeutbildningen och Distriktssköterskeutbildningen

Nätverk

 • Ledamot i Svenska Enuresakademien
 • Forskargruppen för Barn- och Familjecentrerad Vård, LiU

Publikationer

Omslag för publikation ''
Gunilla Flankegård, Evalotte Mörelius, Karel Duchén, Patrik Rytterström (2020)

Journal of Advanced Nursing , Vol.76 , s.3519-3527 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Gunilla Flankegård, Evalotte Mörelius, Patrik Rytterström (2022)

Journal of Pediatric Nursing: Nursing Care of Children and Families , Vol.67 , s.E165-E171 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Mari Dahlberg, Gunilla Flankegård, Meta Gylin, Eva Westling (2019)

Uro-tarmterapi , s.93-139

2022

Gunilla Flankegård (2022) Childhood functional constipation: Parents' everyday life experiences
Gunilla Flankegård, Evalotte Mörelius, Patrik Rytterström (2022) Everyday life with childhood functional constipation: A qualitative phenomenological study of parents' experiences Journal of Pediatric Nursing: Nursing Care of Children and Families, Vol. 67, s. E165-E171 Vidare till DOI

2020

Gunilla Flankegård, Evalotte Mörelius, Karel Duchén, Patrik Rytterström (2020) Experiences of parents who give pharmacological treatment to children with functional constipation at home Journal of Advanced Nursing, Vol. 76, s. 3519-3527 Vidare till DOI

2019

Mari Dahlberg, Gunilla Flankegård, Meta Gylin, Eva Westling (2019) Tarmterapi Uro-tarmterapi, s. 93-139

Forskning

 • Barns upplevelser av att få förstoppningsbehandling i hemmet

 • Retrospektiv utvärdering av förstoppningsbehandling genom medicinska journaler

Kollegor