Gunilla Petersson

Universitetslektor

Mitt forskningsintresse är barn i samhällsvård och hur barn och föräldrar bedöms i barnavårdsutredningar. Det som intresserar mig mest är ojämlika barndomar och den sociala utsatthetens konsekvenser.

Studierektor på Avdelning Socialt arbete

Publikationer

2020

Gunilla Petersson, Karin Osvaldsson (2020) Narrativ analys Metoder för forskning i socialt arbete: hur, var och varför?, s. 143-156

2015

Gunilla Petersson (2015) Utbrändhet som arbetsskada: Försäkringspraktik och arbetsskadeidentitet

2014

Margareta Bredmar, Bo Davidson, Hanna Leinhard, Gunilla Petersson (2014) Pengarna, barnen och livet: en kvalitativ studie av familjer med sammansatta problem och deras möte med socialtjänsten: familjer i socialtjänsten - ett FoU-projekt om barn, ungdomar och deras föräldrar i sex kommuner i Östergötland : slutrapport fas 2

2012

Gunilla Petersson (2012) Utbrändhet som arbetsskada och motståndsberättelse Sociologisk forskning, Vol. 49, s. 211-226

2011

Christian Ståhl, Tommy Svensson, Gunilla Petersson, Kerstin Ekberg (2011) Swedish Rehabilitation Professionals' Perspectives on Work Ability Assessments in a Changing Sickness Insurance System Disability and Rehabilitation, Vol. 33, s. 1373-1382 Vidare till DOI

Forskning

Utbildningsprogram

Relaterat innehåll