Studierektor på Avdelning Socialt arbete

Publikationer

2020

Gunilla Petersson, Karin Osvaldsson (2020) Narrativ analys Metoder för forskning i socialt arbete: hur, var och varför?, s. 143-156

2015

2014

2012

2011

Forskning

Utbildningsprogram

Relaterat innehåll