Koordinator med inriktning mot digitala metoder

Med en utbildning i kognitionsvetenskap, forskarstudier inom språkteknologi och lång erfarenhet av teknikinformation inom industrin har jag ett stort intresse för, och bred erfarenhet av, olika digitala verktyg och metoder för att hantera, bearbeta och presentera information.

Med Digital Lab vill vi inom universitetsbiblioteket introducera olika digitala metoder och verktyg, inspirera till att våga utforska dem och verka för samarbete mellan forskare och studenter inom olika discipliner. På detta sätt hoppas vi kunna skapa en miljö där kunskap om digitala metoder och verktyg kan öka och spridas mellan universitets olika delar.

Som redaktör är mitt arbete att tillgängliggöra tidskrifter och konferensserier som ges ut av Linköping University Electronic Press. Det innefattar även att se till att artiklarna får beständiga länkar, samt att de är tillgängliga och sökbara via de större internationella databaserna. Detta för att säkra spridningen av forskning vid Linköpings universitet.

Publikationer

2007

2003

2002