Fotografi av Hannah Klaubert

Hannah Klaubert

Postdoktor

Med en utbildning inom kulturell och litterär analys är mitt intresse inriktat på sambandet mellan teknisk-miljömässiga problem och de narrativ som skildras inom litteratur, konst och bredare kulturella sammanhang.

Presentation

Jag har en tvåstatsdoktorsexamen i jämförande litteratur- och kulturvetenskap från Stockholms universitet och Justus-Liebig-Universität Giessen (JLU), Tyskland. Under min doktorandtid arbetade jag som forskningsassistent vid Engelska och amerikanska litteratur- och kulturvetenskapsavdelningen vid JLU och som akademisk koordinator för det internationella doktorandprogrammet ”Literary and Cultural Studies”.

Forskning

På Tema Teknik och social förändring deltar jag i Kärnkraftsnatur-projektet (finansierat av VR, 2022-2026), som undersöker kärnkraftens påverkan på icke-mänskliga miljöer i Sverige, Finland och Tyskland. Inom ramen för detta projekt följer jag två forskningsintressen: ett som utforskar besökscentra vid kärnkraftverk och ett annat som analyserar termen ”grüne Wiese” i tyska kärnkraftsdiskurser. Min doktorsavhandling, Narrating Nuclear Disaster, undersökte berättelser om Chernobyl och Fukushima i skönlitterära och icke-skönlitterära texter, med fokus på formella drag och genrens socio-politiska aspekter.

Forskning

Organisation