Fotografi av Hannah Klaubert

Hannah Klaubert

Postdoktor

Med en utbildning inom kulturell och litterär analys är mitt intresse inriktat på sambandet mellan teknisk-miljömässiga problem och de narrativ som skildras inom litteratur, konst och bredare kulturella sammanhang.

Presentation

Jag har en tvåstatsdoktorsexamen i jämförande litteratur- och kulturvetenskap från Stockholms universitet och Justus-Liebig-Universität Giessen (JLU), Tyskland. Under min doktorandtid arbetade jag som forskningsassistent vid Engelska och amerikanska litteratur- och kulturvetenskapsavdelningen vid JLU och som akademisk koordinator för det internationella doktorandprogrammet ”Literary and Cultural Studies”.

Forskning

På Tema Teknik och social förändring deltar jag i Kärnkraftsnatur-projektet (finansierat av VR, 2022-2026), som undersöker kärnkraftens påverkan på icke-mänskliga miljöer i Sverige, Finland och Tyskland. Inom ramen för detta projekt följer jag två forskningsintressen: ett som utforskar besökscentra vid kärnkraftverk och ett annat som analyserar termen ”grüne Wiese” i tyska kärnkraftsdiskurser. Min doktorsavhandling, Narrating Nuclear Disaster, undersökte berättelser om Chernobyl och Fukushima i skönlitterära och icke-skönlitterära texter, med fokus på formella drag och genrens socio-politiska aspekter.

Publikationer

2024

Marko Marila, Hannah Klaubert, Sergiu Novac, Axel Sievers, Rebecca Öhnfeldt, Anna Storm (2024) Nuclear Natures: A Concept Explored in Six Briefs

2022

Hannah Klaubert (2022) Ecocritical Perspectives on Nuclear Silence: Listening Across Multiple Scales Cultures of Silence: The Power of Untold Narratives, s. 46-61 Vidare till DOI

2021

Liza B. Bauer, Cord-Christian Casper, Hannah Klaubert, Anna Sophia Tabouratzidis (2021) Introduction: Ecocriticism and Narrative Form SubStance, Vol. 50, s. 3-13 Vidare till DOI
Hannah Klaubert (2021) Affective Exposures: Reading Unnatural Narratives in Contaminated Environments SubStance, Vol. 50, s. 34-52 Vidare till DOI
David Lombard, Hannah Klaubert (2021) Book Review of: Kulturökologie und ökologische Kulturen in der Großregion/Écologie culturelle et cultures écologiques dans la Grande Région, edited by Sébastian Thiltges and Christiane Solte-Gresser Local Environment: the International Journal of Justice and Sustainability, Vol. 26, s. 921-922 Vidare till DOI

Forskning

Organisation