Fotografi av Hanna Tegnered

Hanna Tegnered

Lokalplanerare

Presentation

I min roll som Lokalplanerare på Lokalförsörjningsenheten arbetar jag med internhyresgästernas behov och önskemål i lokalplaneringsprocessen. Jag utvecklar, tillsammans med fastighetsägare, lokalkundernas idéer till genomförbara åtgärder för lokaler på Campus Valla och Campus Norrköping.

Arbetsuppgifter:

Ni kontaktar mig vid frågor eller om ni har önskemål om förbättringar och anpassningar gällande verksamheternas behov och inför framtiden.