Presentation

Jag påbörjade min akademiska bana med studier på kemiprogrammet vid Linköpings universitet 1986-1990, med inriktning mot biokemi. Efter det påbörjades en forskarutbildningen på medicinska fakulteten.

Disputationen ägde rum 1998 med en avhandling inom medicinsk cellbiologi. Jag är nu universitetslektor i kemi på IFM och undervisar i allmän kemi samt biokemi. 

Åren 2006-2017 var jag ordförande i programnämnden för kemi, biologi och bioteknik. Jag har även varit ledamot i programutskottet för medicinsk biologi som hanterar två program på medicinska fakulteten.

Våren 2018 blev jag prodekan för grundutbildningen på tekniska fakulteten och mina främsta uppgifter är att arbeta med kvalitetssäkringsfrågor, internationaliseringsfrågor samt förmedla tekniska fakultetens åsikter och önskemål vid samordning med övriga fakulteter.

Publikationer

2019

2006

2000