Fotografi av Helén Marklund

Helén Marklund

Universitetslektor

Vad händer vid svårigheter att hålla urin eller att tömma urin? Hur påverkas livskvaliteten? Hur inverkar problemen på det dagliga livet, ex. i relationer och i sociala sammanhang? Att öka kunskapen i ämnet ingår i mitt undervisningsuppdrag.

Forskning om urineringsproblem och dess inverkan på det dagliga sociala livet 

Jag disputerade 2009 med avhandlingen ”Sleep and quality of life in men with lower urinary tract symptoms- and their partners”. 

De huvudsakliga fynden visar att urineringsproblemen påverkar männens livskvalitet med en sämre hälsorelaterad livskvalitet och en sämre sömnkvalitet än befolkningen och jämförelsegruppen med ljumskbråck. Partners är också påverkade av männens urineringsproblem. 

Pågående studier inom området rör sexualliv, hur urininkontinens hos män inverkar på det dagliga sociala livet. 

Jag arbetar också med instrumentutveckling av ett frågeformulär (LIQ) som rör urininkontinens.

Undervisning i omvårdnadsvetenskap

I mars 2016 fick jag uppdraget som programansvarig för Sjuksköterskeprogrammet (grundnivå). Utbildningsprogrammet finns vid våra två studieorter; Linköping och Norrköping.

Jag är examinator i omvårdnadsvetenskap i grundutbildning på Sjuksköterskeprogrammets termin 2 samt examinator i kursen inkontinens och inkontinensvård på avancerad nivå.

Jag handleder också studenter som skriver uppsats på kandidat- och avancerad nivå.

Publikationer

2020

Emina Hadziabdic, Sara Pettersson, Helén Marklund, Katarina Hjelm (2020) Development of a group-based diabetes education model for migrants with type 2 diabetes, living in Sweden Primary Health Care Research and Development, Vol. 21, Artikel e50 Vidare till DOI

2019

Sara Pettersson, Emina Hadziabdic, Helén Marklund, Katarina Hjelm (2019) Lower knowledge about diabetes among foreign-born compared to Swedish-born persons with diabetes: A descriptive study Nursing Open, Vol. 6, s. 367-376 Vidare till DOI

2015

Helén Marklund-Bau, Anders Spångberg, Ulla Edéll-Gustafsson (2015) Sleep and partner-specific quality of life in partners of men with lower urinary tract symptoms compared with partners of men from the general population. Scandinavian journal of urology, Vol. 49, s. 321-328 Vidare till DOI

2010

Helén Marklund, Anders Spångberg, Ulla Edéll-Gustafsson (2010) Sleep and health-related quality of life in patients with lower urinary tract symptoms suggestive of benign prostatic obstruction compared to the general population and patients with inguinal hernia Scandinavian Journal of Urology and Nephrology, Vol. 44, s. 304-314 Vidare till DOI

2009

Helén Marklund-Bau (2009) Sleep and quality of life in men with lower urinary tract symptoms: and their partners

Uppdrag och akademisk examen

Uppdrag

  • Programansvarig för Sjuksköterskeprogrammet (grundnivå).
  • Biträdande handledare för doktorand Sara Pettersson vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.
  • Medlem i Editorial board för tidskriften The International Journal of Urological Nursing

Akademisk examen

  • 1983 Sjuksköterskeexamen
  • 1987 Påbyggnadsutbildning i medicinsk och kirurgisk sjukvård,
  • 2000 Magisterprogram i Folkhälsovetenskap
  • 2009 Medicine Doktorsexamen Kirurgi inriktning urologi, Hälsouniversitetet, Linköping

Publikationer

2020

Emina Hadziabdic, Sara Pettersson, Helén Marklund, Katarina Hjelm (2020) Development of a group-based diabetes education model for migrants with type 2 diabetes, living in Sweden Primary Health Care Research and Development, Vol. 21, Artikel e50 Vidare till DOI

Urval av publikationer

Omslag för publikation ''
Helén Marklund-Bau, Anders Spångberg, Ulla Edéll-Gustafsson (2015)

Scandinavian journal of urology , Vol.49 , s.321-328 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Helén Marklund-Bau, Ulla Edéll-Gustafsson, Anders Spångberg (2007)

Scandinavian Journal of Urology and Nephrology , Vol.41 , s.32-41 Vidare till DOI

Extern samarbetspartner

Relaterat innehåll