Forskning om urineringsproblem och dess inverkan på det dagliga sociala livet 

Jag disputerade 2009 med avhandlingen ”Sleep and quality of life in men with lower urinary tract symptoms- and their partners”. 

De huvudsakliga fynden visar att urineringsproblemen påverkar männens livskvalitet med en sämre hälsorelaterad livskvalitet och en sämre sömnkvalitet än befolkningen och jämförelsegruppen med ljumskbråck. Partners är också påverkade av männens urineringsproblem. 

Pågående studier inom området rör sexualliv, hur urininkontinens hos män inverkar på det dagliga sociala livet. 

Jag arbetar också med instrumentutveckling av ett frågeformulär (LIQ) som rör urininkontinens.

Undervisning i omvårdnadsvetenskap

I mars 2016 fick jag uppdraget som programansvarig för Sjuksköterskeprogrammet (grundnivå). Utbildningsprogrammet finns vid våra två studieorter; Linköping och Norrköping.

Jag är examinator i omvårdnadsvetenskap i grundutbildning på Sjuksköterskeprogrammets termin 2 samt examinator i kursen inkontinens och inkontinensvård på avancerad nivå.

Jag handleder också studenter som skriver uppsats på kandidat- och avancerad nivå.

Publikationer Visa/dölj innehåll

2020

2019

2015

2010

2009

Utbildningsprogram Visa/dölj innehåll

Uppdrag och akademisk examen Visa/dölj innehåll

Uppdrag

  • Programansvarig för Sjuksköterskeprogrammet (grundnivå).
  • Biträdande handledare för doktorand Sara Pettersson vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.
  • Medlem i Editorial board för tidskriften The International Journal of Urologicla Nursing

Akademisk examen

  • 1983 Sjuksköterskeexamen
  • 1987 Påbyggnadsutbildning i medicinsk och kirurgisk sjukvård,
  • 2000 Magisterprogram i Folkhälsovetenskap
  • 2009 Medicine Doktorsexamen Kirurgi inriktning urologi, Hälsouniversitetet, Linköping

Publikationer Visa/dölj innehåll

Urval av publikationer Visa/dölj innehåll

Helén Marklund-Bau, Anders Spångberg, Ulla Edéll-Gustafsson (2015)

Scandinavian journal of urology , Vol.49 , s.321-328 Vidare till DOI

Helén Marklund-Bau, Ulla Edéll-Gustafsson, Anders Spångberg (2007)

Scandinavian Journal of Urology and Nephrology , Vol.41 , s.32-41 Vidare till DOI

Samverkan med forskare inom omvårdnad Visa/dölj innehåll

Extern samarbetspartner Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll Visa/dölj innehåll