Forskning om urineringsproblem och dess inverkan på det dagliga sociala livet 

Jag disputerade 2009 med avhandlingen ”Sleep and quality of life in men with lower urinary tract symptoms- and their partners”. 

De huvudsakliga fynden visar att urineringsproblemen påverkar männens livskvalitet med en sämre hälsorelaterad livskvalitet och en sämre sömnkvalitet än befolkningen och jämförelsegruppen med ljumskbråck. Partners är också påverkade av männens urineringsproblem. 

Pågående studier inom området rör sexualliv, hur urininkontinens hos män inverkar på det dagliga sociala livet. 

Jag arbetar också med instrumentutveckling av ett frågeformulär (LIQ) som rör urininkontinens.

Undervisning i omvårdnadsvetenskap

I mars 2016 fick jag uppdraget som programansvarig för Sjuksköterskeprogrammet (grundnivå). Utbildningsprogrammet finns vid våra två studieorter; Linköping och Norrköping.

Jag är examinator i omvårdnadsvetenskap i grundutbildning på Sjuksköterskeprogrammets termin 2 samt examinator i kursen inkontinens och inkontinensvård på avancerad nivå.

Jag handleder också studenter som skriver uppsats på kandidat- och avancerad nivå.

Utbildningsprogram

Uppdrag och akademisk examen

Uppdrag

  • Programansvarig för Sjuksköterskeprogrammet (grundnivå).
  • Biträdande handledare för doktorand Sara Pettersson vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.
  • Medlem i Editorial board för tidskriften The International Journal of Urologicla Nursing

Akademisk examen

  • 1983 Sjuksköterskeexamen
  • 1987 Påbyggnadsutbildning i medicinsk och kirurgisk sjukvård,
  • 2000 Magisterprogram i Folkhälsovetenskap
  • 2009 Medicine Doktorsexamen Kirurgi inriktning urologi, Hälsouniversitetet, Linköping

Publikationer

2015

Helén Marklund-Bau, Anders Spångberg, Ulla Edéll-Gustafsson

Sleep and partner-specific quality of life in partners of men with lower urinary tract symptoms compared with partners of men from the general population.

Ingår i Scandinavian journal of urology

Artikel i tidskrift

Urval av publikationer

Sleep and partner-specific quality of life in partners of men with lower urinary tract symptoms compared with partners of men from the general population.

Författare: Helén Marklund-Bau, Anders Spångberg, Ulla Edéll-Gustafsson

Publ 2015
Typ Artikel i tidskrift
Till publikationen

Sleep and health-related quality of life in patients with lower urinary tract symptoms suggestive of benign prostatic obstruction compared to the general population and patients with inguinal hernia

Författare: Helén Marklund, Anders Spångberg, Ulla Edéll-Gustafsson

Publ 2010
Typ Artikel i tidskrift
Till publikationen

Bothersome urinary symptoms and disease-specific quality of life in patients with benign prostatic obstruction: High prevalence of urinary incontinence before and after intervention

Författare: Helén Marklund-Bau, Ulla Edéll-Gustafsson, Anders Spångberg

Publ 2007
Typ Artikel i tidskrift
Till publikationen

Samverkan med forskare inom omvårdnad

Extern samarbetspartner

Relaterat innehåll