Vårdvetenskap

Vårdvetenskap fokuserar på att generera kunskap om hälsofrämjande aktiviteter i syfte att behålla och förbättra hälsan, lindra lidande och skapa förutsättningar för en fridfull död.
Inom Vårdvetenskap studeras även effekter av behandling och vård, resurser för vård och omvårdnadsmiljö. 

Foto: Katarzyna Bialasiewicz

Forskningen har även ett organisatoriskt perspektiv. I fokus finns samspelet mellan vårdare, vårdtagare och närstående genom hela vårdkedjan.

En vetenskap om människan under hela livscykeln

Omvårdnad är något som alla människor på något sätt berörs av under sitt liv. Det handlar om förhållningssätt och handling. Omvårdnad finns i själva handlingen och i relationen i det mänskliga mötet. Det är viktigt att vårdpersonal ser människan i ett helhetsperspektiv och inte bara fokuserar på bristande hälsa eller sjukdomstillstånd, utan ser människan i hela sin situation.

Brett fält

Omvårdnadshandlingar spänner över ett brett fält från högteknologiska insatser till stöd i existentiella kriser. Det innebär att människor ska få en god och säker vård utifrån behov och den aktuella situation som råder, samt att det finns kunskap och praktiska färdigheter att genomföra dessa omvårdnadshandlingar.

Forskning

Hjärtpatienter mår bättre av TV-spel

Tiny Jaarsma och Anna Strömberg är professorer i omvårdnadsvetenskap och forskar om egenvård vid kronisk hjärtsjukdom. De har introducerat TV-spel som patienterna kan använda för att bli mer fysiskt aktiva

Nyheter

Avdelningar inom vårdvetenskap