Presentation

Min grundutbildning är i psykologi med en magisterexamen i missbruk, avlagd i England. Jag disputerade 2016 i medicin i Belfast, Nordirland. Fokuset på min avhandling var inom alkohol bruk/missbruk och depression och ångest i ungdomar. Målet med forskningen var att undersöka sambandet mellan alkohol och depression/ångest från tidig ungdom in till vuxen åldern samt vilka faktorer som påverkar utvecklingen av dessa problem. Dessa problem är mycket komorbida och mer prevalenta i ungdomar än i vuxna, men sambandet mellan dem är oklart. För att undersöka detta använde jag mig av longitudinella skolkohorter av ungdomar i Nordirland och i USA.

I min första postdok tjänst forskade jag inom schizofreni. Behandlingsresistens är vanligt inom individer diagnostiserade med schizofreni. Dessa individer verkar inte heller ha irreguljära dopamin nivåer utan irreguljära glutamat nivåer. Inom ett stort projekt som heter STRATA undersökte vi därför om det finns genetiska skillnader mellan behandlingsresistenta och behandlingsmottagliga individer. Vi rekryterade individer som tidigare hade deltagit i studier inom schizofreni. Jag intervjuade dom för att fastställa diagnos och symptom samt tog blodprover för genetisk analys.

I min tjänst som postdok här på IKOS kommer jag bland annat att forska inom åldrande och livslopp. Fokus kommer att ligga på att undersöka hur olika faktorer som hälsa, socioekonomisk status, livskvalitet och sociala nätverk påverkar livsloppet och åldrande i olika aspekter. För att göra detta kommer vi att använda registerdata från statistiska centralbyrån och socialstyrelsen. Jag arbetar också på CSAN (Center for social och affektiv neurovetenskap) på Campus US.

Publikationer Visa/dölj innehåll

Forskning Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll