Fotografi av Lina Homman

Lina Homman

Biträdande universitetslektor

Mitt forskningsintresse ligger framför allt inom psykologi, mer specifikt inom psykisk ohälsa hos barn och unga, funktionsnedsättningar, samt hur vår omgivning formar oss.

Presentation

Min grundutbildning är i psykologi med en magisterexamen i missbruk, avlagd i England. Jag disputerade 2016 i medicin i Belfast, Nordirland. Fokuset på min avhandling var inom alkohol bruk/missbruk och depression och ångest i barn och ungdomar. Målet med forskningen var att undersöka sambandet mellan alkohol och depression/ångest från tidig ungdom in till vuxen åldern samt vilka faktorer som påverkar utvecklingen av dessa problem.

Min nuvarande forskning är övervägande fokuserad på psykisk hälsa hos barn och unga med och utan funktionsnedsättning. Vi studerar skillnader i psykisk hälsa/ohälsa mellan barn med och utan funktionsnedsättningar och hur olika faktorer som delaktighet, skola och familj påverkar. Jag forskar också inom hörsel, framför allt fokuserad på kognitiv hörsel samt psykisk hälsa hos individer med hörselnedsättning. Jag har också goda kunskaper inom statistik, specifikt avancerad longitudinell analys.


Publikationer

2023

Indre Genelyte, Cristina Joy Torgé, Lina Homman (2023) Resilient Workers and Resilient Markets: Lessons from the Work Life Courses of Older Workers
Lina Homman, Henrik Danielsson, Jerker Rönnberg (2023) A structural equation mediation model captures the predictions amongst the parameters of the ease of language understanding model Frontiers in Psychology, Vol. 14, Artikel 1015227 Vidare till DOI
Suzanne Hoogeveen, Alexandra Sarafoglou, Balazs Aczel, Örjan Dahlström, Henrik Danielsson, Lina Homman (2023) A many-analysts approach to the relation between religiosity and well-being Religion, Brain & Behavior, Vol. 13, s. 237-283 Vidare till DOI

2022

Sophie E. Smart, Deborah Agbedjro, Antonio F. Pardiñas, Olesya Ajnakina, Luis Alameda, Ole A. Andreassen, Thomas R.E. Barnes, Domenico Berardi, Sara Camporesi, Martine Cleusix, Philippe Conus, Benedicto Crespo-Facorro, Giuseppe D'Andrea, Arsime Demjaha, Marta Di Forti, Kim Do, Gillian Doody, Chin B. Eap, Aziz Ferchiou, Lorenzo Guidi, Lina Homman, Raoul Jenni, Eileen Joyce, Laura Kassoumeri, Ornella Lastrina, Ingrid Melle, Craig Morgan, Francis A. O'Neill, Baptiste Pignon, Romeo Restellini, Jean-Romain Richard, Carmen Simonsen, Filip Španiel, Andrei Szöke, Ilaria Tarricone, Andrea Tortelli, Alp Üçok, Javier Vázquez-Bourgon, Robin M. Murray, James T.R. Walters, Daniel Stahl, James H. MacCabe (2022) Clinical predictors of antipsychotic treatment resistance: Development and internal validation of a prognostic prediction model by the STRATA-G consortium Schizophrenia Research, Vol. 250 Vidare till DOI

Organisation