Presentation

Jag är specialistsjuksköterska inom Operationssjukvård. Arbetar 50 % som doktorand och 50% som operationssjuksköterska på Anestesi och intensivvårdskliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Är även kursansvarig för Post graduate-kurs för Operationssjuksköterskor i Region Östergötlands regi.

Publikationer

2020

2015

Forskning

Jag forskar om infektionsförebyggande interventioner i samband med kirurgi. Fokus ligger på hudförberedelser i samband med känslig kirurgi.

Organisation