Inessa Laur

Universitetslektor

Mitt forskningsfokus ligger på entreprenörskap, affärsstöd samt regionutveckling. Min forskning omfattar olika sektorer och organisationer, men jag fokuserar främst på byggbranschen och besöksnäringen ur hållbarhetsperspektiv.

Pågående forskning

Hållbara gasellföretag och återupplivandet av gamla industriregioner

Projektets inriktning är att undersöka utmaningarna för kontinuerlig tillväxt av mindre företag och hitta de fungerande stödmekanismerna via till exempel intermediärer. Ambitionen är att hitta framgångsrecepten och därmed också vägarna till att upprätthålla företagens tillväxt, vilket kan inspirera nyföretagande, skapa möjligheter till nya arbetstillfällen och stimulera utvecklingen i regionen. För de politiska beslutsfattarna kan projektet fungera som en guide och ge insikter om alternativa vägar för utveckling utifrån lokala förutsättningar.

Hållbarhet och besöksnäring i en lokal kontext

Besöksnäring ses som en alternativ väg för lokal utveckling och en arena för nya jobbtillfällen. Projektet fokuserar på samarbetsplattformar mellan olika kommuner med syftet att skapa bättre policyer och strategier för att utveckla turismsektorn. Ansvarsfördelningen mellan olika aktörer och processer för att tillämpa nya arbetsmetoder är andra centrala frågeområden i projektet.

Google Scholar och Orcid

Google Scholar

Besök min sida på Google Scholar.

Publikationer

2023

Inessa Laur, Lasse Berntzen (2023) Opposing forces of business model innovation in the renewable energy sector: Alternative patterns and strategies The International Journal of Entrepreneurship and Innovation Vidare till DOI

2021

Inessa Laur, Ingrid Mignon (2021) Match or mismatch between gazelle companies challenges and the support provided by intermediary actors - an empirical example of the construction industry European Planning Studies, Vol. 29, s. 1845-1869 Vidare till DOI

2020

Inessa Laur, Mike Danilovic (2020) Enabling change within new forms of organisations: an empirical investigation of change patterns and stakeholder influence on core intermediary activities Journal of Organizational Change Management, Vol. 33, s. 1041-1070 Vidare till DOI

2019

Inessa Laur, Magnus Klofsten, Dzamila Bienkowska, Joakim Wincent, Ylinenpää Håkan (2019) Development of European cluster initiatives: stakeholders' contribution and enrolment Global Business and Economics Review (GBER), Vol. 21, s. 685-711 Vidare till DOI

2015

Magnus Klofsten, Dzamila Bienkowska, Inessa Laur, Ingela Sölvell (2015) Success factors in cluster initiative management: Mapping out the 'big five' Industry & higher education, Vol. 29, s. 65-77 Vidare till DOI
Inessa Laur, Alain Fayolle (2015) Understanding Cluster Initiatives in Europe: uniqueness and Contextuality Sustainable development in organizations: studies on innovative practices, s. 275-298
Inessa Laur (2015) Cluster Initiatives within the European Context: Stimulating Policies for Regional Development Dreams New Technology-Based Firms in the New Millennium, s. 147-170 Vidare till DOI
Inessa Laur (2015) Cluster Initiatives as Intermediaries: A Study of their Management and Stakeholders
Inessa Laur, Magnus Klofsten, Dzamila Bienkowska, Joakim Wincent, Håkan Ylinenpää (2015) Cluster Initiatives within the European Context: Intermediary Actors and Development process

2014

Inessa Laur, Dzamila Bienkowska, Magnus Klofsten (2014) Cluster initiatives (CIs) within the european context: intermediary activities within triple helix 18th Nordic Conference on Small Business Research, 2014

Undervisning

Jag är aktivt involverad i olika typer av undervisning inom organisation, entreprenörskap, ledarskap och nätverksområden.

Handledning av uppsatser på kandidat- och masternivå, kursplanering och ledning av metodkurser inom beteendefältet är en annan viktig del av mitt pedagogiska arbete.

 

Forskning

Organisation