Forskningsintressen

Vetenskapsteori och teknologins filosofi (med särskild inriktning mot relationen mellan grundvetenskap och teknologisk forskning, samt teknologins rationalitet). Politisk filosofi (särskilt rättighetsfilosofi). Medicinens filosofi (särskilt beslutsteori och medicinsk teknologi).

Pågående projekt

Mitt huvudprojekt för närvarande är teknologins filosofi i allmänhet, och medicinens filosofi i synnerhet. Centrala teman i detta arbete är a) relationen mellan vetenskap, teknologi och praktik; b) en ny syn på rationalitet och induktionsproblemet; c) kunskapsbegrepp i kunskapsintensiva verksamheter; d) teknologimodeller; och e) rationalitet i teknologi och i praktisk handling.

Äganderätt till kroppen: Äganderrätt till kroppsdelar: transplantation av organ och framtida marknader; copyright versus patent av genetiska mönster.

Klimatforskning - filosofiska och sociala aspekter av ett politiserad forskningsområde.

Publikationer